Vượt qua khó khăn để đỗ ngân hàng của học viên Vietnambankers

Chúc mừng bạn Phan Trần Thanh Duy đã trúng tuyển vị trí khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt🎉🎉
🍀 Bước đầu làm quen với môi trường mới hoàn toàn với một bạn sinh viên Đại học Công Nghệ Thực Phẩm. Trải qua một quá trình học tập, rèn luyện, ngày hôm nay hân hoan chúc mừng Thanh Duy đã đạt những thành công đầu tiên trên chặng đường chinh phục ngân hàng, chúc em luôn giữ được nhiệt huyết của tuổi trẻ, đam mê với môi trường ngân hàng và mạnh mẽ vững bước trên con đường sự nghiệp, thành công trên bước đường sắp tới .