Workshop Hình ảnh cá nhân và kĩ năng thuyết trình chuyên nghiệp

THÔNG BÁO LỊCH HỌC WORKSHOP HÌNH ẢNH CÁ NHÂN VÀ KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP
Ngoài việc nắm chắc kiến thức nghiệp vụ ngân hàng thì việc tạo dựng cho bản thân một thương hiệu cá nhân hay đơn giản là các kĩ năng làm việc nhóm, cách để thuyết trình một cách hiệu quả sẽ vô cùng quan trọng trong công cuộc đỗ ngân hàng sắp tới và gắn bó lâu dài phát triển mai sau đối với tất cả các bạn theo đuổi ngân hàng.
Thấu hiểu được tầm quan trọng các kĩ năng mềm này, Viện Vietnambankers tổ chức buổi học workshop “Xây dựng hình ảnh cá nhân và kĩ năng thuyết trình” cho toàn bộ học viên AB126. Buổi học nằm trong lộ trình đào tạo.
1. Thời gian: 9h sáng thứ 5 ngày 19/08/2021
2. Hình thức học: Online qua phần mềm Google meet
Các bạn học viên sẽ được truy cập link trước khi buổi học bắt đầu.