Workshop Nghiệp vụ Khách hàng cá nhân AB129

Thông báo lịch học Workshop Nghiệp vụ Khách hàng cá nhân lớp AB129
Thời gian: 18h30 hôm nay ngày 19/11/2021
Thời lượng: 3 tiếng
Nội dung:
– Pháp lí cơ bản về tín dụng và giao dịch bảo đảm
– Quy trình tín dụng
Hình thức: Online trực tuyến với giảng viên