Workshop Pháp lí và quy trình tín dụng AB130

THÔNG BÁO LỊCH HỌC WORKSHOP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ AB130
Thời gian: 14h30-17h30 Chủ nhật ngày 16/11/2021
Hình thức học: Online trực tuyến
Nội dung: Pháp lí, quy trình tín dụng
Tất cả các bạn đều có thể tham gia kể cả các bạn đki GDV (đào tạo hỗ trợ các bạn được phép học ở cả 2 vị trí để có sự linh động cơ hội sau này).
Workshop chỉ áp dụng cho các bạn đăng kí khóa FastBankers , ActionBankers.