Chia sẻ học viên – Nguyễn Thu Trang về Viện Vietnambankers

Chân thành cảm ơn viện đào tạo nhân lực Việt Nam Bankers đã hỗ trợ em có được môi trường học việc thân thiện, nhiệt tình chỉ dạy chu đáo cho em. Giúp em có thể định hướng tốt được cho bản thân 

Ngàn lời cảm ơn đến Việt Nam Bankers 
Đã hỗ trợ em để có em nhận được sự đào tạo tận tình ở chi nhánh VIB Văn Phú. Được mọi người coi như thành viên trong gia đình VIB