More

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
  NGÀNH NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ
  XEM THÊM
  LENDING MASTER
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO TALENTLEADERS
  LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP XEM THÊM

  PHƯƠNG PHÁP CỦA VIETNAMBANKERS

  Quy trình triển khai một chương trình đào tạo inhouse điển hình của VietnamBankers

  01
  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO
  02
  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
  03
  THỐNG NHẤT MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG
  04
  CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
  05
  CHUẨN BỊ TRƯỚC WORKSHOP
  06
  WORKSHOP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  07
  TEST SAU WORKSHOP
  08
  THỰC HIỆN BÁO CÁO
  09
  ACTION PLAN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
  10
  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP
  11
  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG
  12
  HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07

  QUY TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE CỦA VIETNAMBANKERS

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  SAU ĐÀO TẠO

  • Chuyên gia hỗ trợ 24/07 trong 2 tháng sau đào tạo

  TRƯỚC ĐÀO TẠO VIETNAMBANKERS

  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của VietnamBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HỒ SƠ HỌC VIÊN

  KHẢO SÁT NHU CẦU

  TEST NĂNG LỰC

  ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ LỘ TRÌNH TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Chuyên gia Phát triển năng lực của VietnamBankers xem xét chi tiết hồ sơ học viên, kết quả khảo sát mục tiêu, nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực hiện tại của học viên để xây dựng lộ trình và khung đào tạo phù hợp cho học viên.

  PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

  THÔNG BÁO KHUNG VÀ LỊCH ĐÀO TẠO

  TRONG ĐÀO TẠO VIETNAMBANKERS

  ONBOARD - HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ "TRAINING ON JOB"

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ WORKSHOP

  ELEARNING KIẾN THỨC NỀN TẢNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của VietnamBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HOÀN THIỆN TỪNG HỌC PHẦN TRÊN HỆ THỐNG ELEARNING

  GIẢI ĐÁP TỪ MENTOR VỚI TỪNG NỘI DUNG CẦN HỖ TRỢ

  THỰC HIỆN ACTION PLAN VÀ TEST ĐẦU RA TỪNG HỌC PHẦN

  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

  Học việc hoàn thành các học phần workshop kỹ năng và workshop hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của Mentor, học viện hoàn tập bài tập dự án tổng hợp VietnamBankers.

  WORKSHOP KỸ NĂNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

  HOÀN THÀNH BÀI TẬP DỰ ÁN TALENT BANKERS

  TRAINING ON JOB - CẦM TAY CHỈ VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP - NGÂN HÀNG

  Bộ phận Bankwork – Đầu mối hỗ trợ thực tập và tuyển dụng của VietnamBankers sẽ hoàn thiện tủ tục tiếp nhận thực tập và giới thiệu học viên về các TCTC – Ngân hàng theo vị trí chức danh và địa điểm phù hợp. Học viên hoàn thành giai đoạn “Training on job” cùng với sự đồng hành của Mentor trong suốt quá trình.

  TIẾP NHẬN THỰC TẬP THEO VỊ TRÍ CHỨC DANH ĐÀO TẠO

  HOÀN THÀNH THỰC TẬP DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN THEO CHỨC DANH THỰC TẬP

  WORKSHOP - NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU CÙNG MENTOR

  Để Workshop đạt hiệu quả tối đa theo chương trình đào tạo, học viên sẽ hoàn thành học phần và test trước workshop để nắm được toàn bộ nội dung cơ bản của Workshop. Học viên note lại những vấn đề cần trao đổi và nghiên cứu sâu trước khi tham gia Workshop. Trong buổi workshop, Mentor sẽ thảo luận, chia sẻ và hướng dẫn học viên thực hành nội dung nghiệp vụ chuyên sâu. Kết thúc mỗi workshop, học viên hoàn thành Action plan sau workshop.

  HOÀN THÀNH HỌC PHẦN TRƯỚC WORKSHOP

  WORKSHOP NGHIỆP VỤ VỚI MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN SAU WORKSHOP

  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH

  Học viên phải hoàn thành test qua tất cả workshop để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ (Điểm chuẩn: >= 65 điểm/ học phần).

  Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt điểm chuẩn đầu ra >= 65 điểm.

  Bankwork hỗ trợ tuyển dụng chính thức khi học viên đạt chứng chỉ.

  HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC TẠI TCTC

  SAU ĐÀO TẠO VIETNAMBANKERS

  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Học viên và Mentor đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 5 tiêu chí:

  1. Đánh giá nội dung chương trình;
  2. Đánh giá Mentor và đội ngũ chuyên gia;
  3. Đánh giá về công tác tổ chức và học liệu;
  4. Đánh giá về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo;
  5. Đánh giá về công tác hỗ trợ.

  HỌC VIÊN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  MENTOR ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SAU ĐÀO TẠO 24/07

  VietnamBankers hỗ trợ học viên 24/07 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc và giải đáp các khó khăn học viên gặp phải trong quá trình làm việc.

  Bankwork sẽ hỗ trợ xuyên suốt các nhu cầu về việc làm, thay đổi công việc hay lộ trình công danh của học viên VietnamBankers.

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ VỀ THAY ĐỔI CÔNG VIỆC, LỘ TRÌNH CÔNG DANH

  CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU ĐÀO TẠO CỦA VIETNAMBANKERS

  VietnamBankers luôn chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi, hình thức đào tạo, thực hành và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực với việc đem đến cho học viên những chương trình học tốt nhất, huấn luyện hiệu quả nhất và hỗ trợ học viên nhiều nhất.

  HỆ THỐNG ELEARNING LMS CỦA VIETNAMBANKERS

  VietnamBankers có hệ thống các chương trình đào tạo được cá nhân hóa theo từng học viên. Hệ thống giúp học viên kết nối và tương tác với Mentor mọi múc, mọi nơi trong quá trình học.

  VietnamBankers sở hữu công nghệ đào tạo hiện đại, tối ưu hóa tiện ích và tương tác cho học viên. Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống Elearning LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ + SỔ TAY HỌC VIÊN HIỆN ĐẠI

  Nội dung bài giảng điện tử trên hệ thống Elearning LMS được thiết kế hiện đại, hấp dẫn, giúp học viên dễ dàng tiếp thu các nội dung đào tạo.

  Hệ thống Case study thực tế phong phú đang dạng giúp học viên thực hành chuyên sâu và áp dụng vào công việc. Hệ thống ngân hàng câu hỏi, bài tập được thiết kế đang dạng với nhiều dạng game, payroll, story… giúp học viên hứng khởi tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo.

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ.

  PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TẠI VIETNAMBANKERS

  Sử dụng 1 trong 4 phương pháp theo thứ tự được khuyên dùng như sau:

  1. Pre-test –> Tự học–> Huấn luyện–> Post-test
  2. Pre-test –> Tự học———————–> Post-test
  3. Pre-test —————> Huấn luyện—> Post-test
  4. Tự học —————————————> Post-test

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia của VietnamBankers là những lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp làm công tác nghiệp vụ tài chính – ngân hàng, tham gia công tác đào tạo với kinh nghiệm trên 10 năm.

  vietnambankers