Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp (Business Banking) là gì? Đặc điểm

Tìm việc làm tại timviec365.vn

Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp (tiếng Anh: Business banking) là một giao dịch tài chính của một công ty với một tổ chức cung cấp các khoản vay kinh doanh, tín dụng, tài khoản được thiết kế dành riêng cho các công ty thay vì cho cá nhân.

Nghiệp vụ ngân hàng và những điều bạn cần phải biết

Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp

Khái niệm

Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp trong tiếng Anh là Business banking.

Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp là một giao dịch tài chính của một công ty với một tổ chức cung cấp các khoản vay kinh doanh, tín dụng, tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh toán được thiết kế dành riêng cho các công ty thay vì cho cá nhân.

Hoạt động nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp là hoạt động của một ngân hàng, hoặc bộ phận của một ngân hàng, chỉ giao dịch với các doanh nghiệp. Một ngân hàng giao dịch chủ yếu với các cá nhân thường được gọi là ngân hàng bán lẻ, trong khi ngân hàng giao dịch với thị trường vốn được gọi là ngân hàng đầu tư. Có một số ngân hàng giao dịch với cả hai loại khách hàng.

Đặc điểm của Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp

Đối với nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính và tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tập đoàn lớn hơn. Các dịch vụ này được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. 

Những dịch vụ này bao gồm tài khoản tiền gửi và các sản phẩm không chịu lãi, cho vay bất động sản, cho vay thương mại và dịch vụ thẻ tín dụng. Các ngân hàng cũng có thể cung cấp dịch vụ quản lí tài sản và bảo lãnh chứng khoán cho khách hàng doanh nghiệp của họ.

Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp bao gồm nhiều dịch vụ cung cấp cho các công ty thuộc mọi qui mô. Ngoài tài khoản tiết kiệm và tài khoản thanh toán, nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp bao gồm các tùy chọn tài trợ, giải pháp quản lí tiền mặt, dịch vụ trả lương và chống gian lận.

1. Tài trợ: Đây là nguồn vốn chính của doanh nghiệp để mở rộng kinh doanh, mua thiết bị, hoặc đơn giản là để đáp ứng chi phí hoạt động ngày càng tăng. Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty, ngân hàng có thể cung cấp các khoản vay cố định, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, hạn mức tín dụng và các khoản vay dựa trên tài sản.

2. Quản lí tiền mặt: Còn được gọi là quản lí ngân quĩ, dịch vụ quản lí tiền mặt giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn trong việc quản lí các khoản phải thu, phải trả, tiền mặt hoặc thanh khoản. Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp cho các doanh nghiệp quyền truy cập vào trung tâm thanh toán bù trừ tự động (ACH) và hệ thống xử lí thanh toán điện tử để tăng tốc chuyển tiền.

3. Dịch vụ trả lương: Nhiều ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ trả lương cho các doanh nghiệp nhỏ.

4. Chống gian lận: Bảo hiểm gian lận được cung cấp bởi các ngân hàng để bảo vệ doanh nghiệp khỏi các loại gian lận xảy ra với tài khoản thanh toán của họ, bao gồm kiểm tra vấn đề từ các nhà cung cấp hoặc gian lận nhân viên (có thể xuất phát từ việc có quá nhiều người có quyền truy cập vào tài khoản, khiến giao dịch khó theo dõi)…

Theo Investopedia