More

  FINANCIAL ANALYST

  Chuyên viên Phân tích tài chính

  FINANCIAL ANALYST - CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  Mô tả chức danh Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

  • Cấp bậc: Chuyên viên
  • Đơn vị làm việc: Doanh nghiệp/ Tập đoàn
  • Khối: Phòng Tài chính

  Điều kiện tham gia chương trình

  Học viên tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng... Học viên định hướng nghề nghiệp Tài chính và mong muốn trở thành Chuyên viên tài chính quản trị dự án. Học viên có nhu cầu học hỏi trong lĩnh vực kế toán - tài chính nói chung và quản trị tài chính dự án nói riêng. Học viên tham gia chương trình phải tuân thủ đúng các quy định của lớp học trong quá trình đào tạo.

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

  Cung cấp kiến thức cơ bản cho Học viên quản trị tài chính dự án

  Thấu hiểu các phương pháp thẩm định đầu tư

  Phương pháp tiếp cận dòng tiền và gợi ý định hướng.

  Nâng cao kỹ năng sử lý tình huống trong tài chính doanh nghiệp

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

  Phát triển kỹ năng toàn diện

  Trang bị kiến thức chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp.

  Cơ hội việc làm

  Sau khi kết thúc, Với Học viên đạt điểm: 85/100 trở lên: Cơ hội làm việc tại các Doanh nghiệp Top 500 VN.

  Cơ hội việc làm

  Với Học viên đạt điểm: 65- 84/100: Cơ hội làm việc tại Doanh nghiệp có quy mô Tổng tài sản 100 tỷ trở lên.

  LỘ TRÌNH CÔNG DANH

  01
  Chuyên viên PTTC
  02
  Chuyên viên PTTC cao cấp
  03
  Trưởng phòng PTTC
  04
  Giám đốc tài chính

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC PHẦN 1: CÁC CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Đánh giá và xây dựng chiến lược nguồn vốn
  • Thực hành xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng các kịch bản về nguồn vốn đáp ứng cho sự tăng trưởng
  • Phân tích các kịch bản cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro dựa trên mô hình tài chính đã xây dựng

  HỌC PHẦN 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Phân tích khả năng thanh khoản bên trong.
  • Phân tích hàng tồn kho.
  • Phân tích khoản phải thu.
  • Phân tích Dupont.
  • Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.
  • Tính toán EPS: EPS cơ bản EPS điều chỉnh.
  • Phân tích khả năng hoạt động.
  • Rủi ro kinh doanh.
  • Phân tích khả năng tăng trưởng.
  • Phân tích các tài sản dài hạn.
  • Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  • Cơ cấu nguồn vốn.
  • Nguồn trả nợ.
  • Cơ cấu tài sản.
  • Khả năng quản lý tài chính.

  HỌC PHẦN 3: CỔ TỨC VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC DOANH NGHIỆP

  • Vấn đề cơ bản về vốn cổ phần.
  • Chính sách cổ tức của doanh nghiệp.
  • Sử dụng các hệ số tài chính để phân tích.
  • Lập các báo cáo tài chính dự toán.

  HỌC PHẦN 4: THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

  • Hướng dẫn trước thực tập
  • Đào tạo trong quá trình thực tập
  • Kết thúc thực tập

  THI KẾT THÚC KHÓA HỌC

  ỨNG TUYỂN DOANH NGHIỆP

  • Hoàn thiện CV ứng tuyển
  • VietnamBankers gửi CV ứng tuyển Doanh nghiệp cho các học viên

  HỌC PHÍ

  Chi phí chương trình: 7.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:
  • Khảo sát nhu cầu và test năng lực đầu vào;
  • User hệ thống elearning;
  • Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
  • Office tour;
  • Workshop: 15 buổi;
  • Thực hành 2 tháng tại Doanh nghiệp lớn;
  • Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;
  • Hỗ trợ việc làm tại Doanh nghiệp lớn;

  HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC

  GẶP GỠ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Nhận tư vấn ngay

  Gọi: 02466622885 – 0888522885

  Thứ 2 – thứ 6: 08:00 – 18:00 Thứ 7: 08:00 – 12:00

  Hỗ trợ trực tiếp

  Tòa HPC Lanmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

  Kết nối

  Facebook
  Youtube
  Tiktok

  vietnambankers