More

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
  NGÀNH NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ
  XEM THÊM
  LENDING MASTER
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO TALENTLEADERS
  LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP XEM THÊM

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  Học viên biết các thông tin cần chuẩn bị trước khi tiếp xúc với khách hàng, hiểu và áp dụng cách thức thu thập thông tin đầy đủ trong quá trình phỏng vấn khách hàng. Học viên biết và vận dụng kỹ năng quan sát khi tham quan thực địa khách hàng. Biết cách kiểm chứng các thông tin thu thâp được từ các nguồn khác nhau và đánh giá sơ bộ được cơ hội khai thác khách hàng sau quá trình tiếp xúc khách hàng.

  Học viên đánh giá rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp trên cơ sở hiểu các khoản mục trọng yếu của trong báo cáo tài chính. Học viên đánh giá được tính phù hợp của số liệu Báo cáo tài chính (các khoản mục trọng yếu) với hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Học viên đưa ra các ngưỡng kiểm soát hợp lý trong cấu trúc tín dụng tài trợ khách hàng doanh nghiệp.

  Học viên đánh giá được tính khả thi trong việc lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp. Học viên dự báo được quy mô và các loại nhu cầu tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch khả thi. Học viên đánh giá nguồn trả nợ, rủi ro,… của khách hàng doanh nghiệp đối với TCTD. Thiết kế cấu trúc tín dụng và các giải pháp tài trợ phi tín dụng phù hợp.

  THẨM ĐỊNH VÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Học viên đánh giá về tính hiệu quả và tính khả thi của Dự án đầu tư, biết được mức độ đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp, TCTD… Học viên xác định số tiền vay, thời gian vay và tiến độ giải ngân, thu nợ hợp lý đối với dự án đầu tư  nhằm đưa ra quyết định cho vay. Học viên nhận diện những rủi ro tiềm ẩn và chủ động có những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro một cách có hiệu quả.

  NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  Thu thập, xử lý và phân tích thông tin khi thực hiện thẩm định: Đánh giá tư cách khách hàng; tình hình hoạt động kinh doanh; tình hình tài chính. Thẩm định nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu vốn trung dài hạn để đầu tư máy móc thiết bị/đầu tư dự án một cách thống nhất cho các khách hàng doanh nghiệp. Đưa ra đề xuất tín dụng phù hợp.

  Chương trình đào tạo Lending Masters – Khách hàng doanh nghiệp giúp các tổ chức tài chính đạt được mức hiệu quả mới bằng việc tích hợp sự pháp triển kỹ năng chuyên sâu, các hệ thống học tập toàn diện và môi trường học tập giàu cảm ứng để tạo ra một sự thay đổi hành vi tích cực, lâu bền với nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp.

  Chương trình Lending Masters – Khách hàng doanh nghiệp được thiết kế với 04 nội dung chính: Nền tảng cho vay doanh nghiệp, Kế toán tài chính khách hàng doanh nghiệp, Thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp và Quản lý khoản vay có vấn đề.

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

  Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả

  Làm hàng giả đã phổ biến đến mức trong suốt lịch sử nó được gọi là “nghề lâu đời thứ hai trên thế giới”....

  Một số quy đinh mới về bảo đảm thực hiện nghĩa...

   Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự 2015 về bảo đảm thực...

  Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì ? 4 trường...

  Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì ? Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng...

  LỊCH KHAI GIẢNG VÀ TUYỂN SINH

  Chào mừng 30/4 và 01/05, ưu đãi đặc biệt lần đầu...

  Chào mừng 30/4 và 01/05, ưu đãi đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại VietmBankers: Chương Trình ChampionBankers - Khám Phá và Chinh...

  Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Fresher, Back office

  Bạn đam mê làm ngân hàng? Bạn đã phỏng vấn nhiều nơi nhưng bị từ chối vì chưa đủ kiến thức nghiệp vụ? Hãy lựa chọn...

  Khóa đào tạo nghiệp vụ Giao dịch viên

  KHOÁ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH VIÊN ĐẦU TƯ VÀNG - VỮNG VÀNG NGHỀ NGHIỆP ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN SỰ CHO ĐẦU 2023,...
  vietnambankers