More

  THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

  Vietnambankers được thành lập bởi những lãnh đạo, chuyên gia cao cấp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và đào tạo. VietnamBankers có trên 10 năm kinh nghiệm thực tiễn, năng lực dẫn giảng và luôn có mặt trong bảng xếp hạng hàng đầu về chất lượng đào tạo trong nước và quốc tế.

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  Khóa chuyên sâu dành cho Chuyên viên Thẩm định

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Hiểu được kiến thức cơ bản về kế hoạch kinh doanh

  Phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp

  Xây dựng chiến lược tiếp thị

  KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  Thời lượng – giờ
  (Duration – hours)
  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Nội dung
  (Content)
    I KẾ HOẠCH KINH DOANH 1. Thế nào là một Kế hoạch kinh doanh?
  2. Năm lý do cần có kế hoạch kinh doanh
  3. Mẫu Kế hoạch kinh doanh
  4. Mức độ đáng tin cậy
  5. Quy trình đánh giá tín dụng
    II NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 1. Thị trường mục tiêu
  2. Nghiên cứu thị trường
  3. Phân đoạn thị trường
  4. Các biến số được sử dụng trong phân đoạn đoạn thị trường (Sản phẩm và Dịch vụ)
  5. Phân tích cạnh tranh
  6. Lựa chọn các thị trường mục tiêu phù hợp
  7. Tìm – Xác định thị trường mục tiêu?
  Bài tập Phân tích thị trường Quan điểm của người cho vay thương mại
  Từ góc độ của chủ doanh nghiệp
    III CHUẨN BỊ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1. Các chiến lược marketing và mức độ ảnh hưởng 1.1. Chiến lược phân đoạn đơn lẻ
  1.2. Chiến lược chuyên môn hoá chọn lọc
  1.3. Chiến lược chuyên môn hoá sản phẩm
  1.4. Chiến lược chuyên môn hoá thị trường
  1.5. Chiến lược bao phủ toàn thị trường
  1.6. Marketing hỗn hợp – 4P của Marketing
  2. Hàng hoá so sánh với Dịch vụ Bài tập Chiến lược tiếp thị
  Quan điểm của người cho vay thương mại
  Từ góc độ của chủ doanh nghiệp
    IV CHU KỲ CHUYỂN HOÁ TÀI SẢN 1. Chu kỳ chuyển hoá tài sản – ACC
  2. Bốn công đoạn của chu kỳ chuyển hoá tài sản
  3. Những rủi ro phi tài chính
  4. Những rủi ro phi tài chính thường thấy trong Chu kỳ chuyển hoá tài sản 4.1. Rủi ro cung cấp các yếu tố đầu vào
  4.2. Rủi ro sản xuất
  4.3. Rủi ro về cầu sản phẩm
  4.4. Rủi ro thu hồi các khoản phải thu
  Bài tập về Rủi ro kinh doanh/Biện pháp giảm nhẹ
    V ĐÁNH GIÁ BAN LÃNH ĐẠO 1. Phân tích SWOT – Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức
  2. Quản trị tổng hợp
  3. Quản trị sản phẩm – thị trường
  4. Quản trị hoạt động
  5. Quản trị tài chính 
  Bài tập về đánh giá ban lãnh đạo/ban giám đốc/ban quản lý điều Quan điểm của người cho vay thương mại
  Quan điểm của người chủ doanh nghiệp
    VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC CHỈ SỐ VÀ DỰ BÁO 1. Bảng cân đối kế toán  
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  
  3. Hạn chế/ rủi ro khi lệ thuộc vào các báo cáo tài chính  
  4. Phân tích các báo cáo tài chính 4.1. Phân tích tỷ số
  4.1.1 Các tỷ số về doanh số
  • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
  • Vòng quay tài sản (ATO)
  • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
  • Đòn bẩy tài sản (ALEV)
  4.1.2. Các tỷ số về khả năng sinh lời
  • Giá vốn hàng bán/doanh thu
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp
  • Chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu
  • Tỷ suất lợi nhuận hoạt động /doanh thu
  4.1.3. Các tỷ số về hiệu quả hoạt động
  • Số ngày các khoản phải thu (ARDOH)
  • Số ngày hàng tồn kho (INVDOH)
  • Số ngày các khoản phải trả (APDOH)
  • Số ngày chi phí chờ phân bổ (AEDOH)
  4.1.4. Các tỷ số về nợ vay và khả năng thanh toán
  • Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn
  • Vốn lưu động
  • Tỷ số khả năng thanh toán nhanh
  • Tỷ số thanh toán bằng tiền
  • Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
  Bài tập tính tỷ số
  Những lưu ý khác khi phân tích báo cáo tài chính hoặc các tỷ số hiệu quả hoạt động
   
  5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5.1. Tỷ số thanh toán lãi vay
  5.2. Tỷ số thanh toán nợ bằng tiền
  6. Dự báo – Một yêu cầu để đánh giá mức độ đáng tin cậy 6.1. Thế nào là dự báo tài chính?
  6.2. Dự báo ngân sách tài chính được tiến hành bằng cách nào?
  7. Phân tích độ nhạy  Tình huống
  BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  SAU ĐÀO TẠO

  • Sổ tay ứng dụng vào công việc
  • Chuyên gia hỗ trợ kèm cặp 24/07 trong vòng 2 tháng

  VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?

  Vietnambankers được thành lập bởi những lãnh đạo, chuyên gia cao cấp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và đào tạo. VietnamBankers có trên 10 năm kinh nghiệm thực tiễn, năng lực dẫn giảng và luôn có mặt trong bảng xếp hạng hàng đầu về chất lượng đào tạo trong nước và quốc tế.

  THẤU HIỂU

  Chúng tôi HIỂU RÕ những nguy cơ và thủ đoạn giả mạo tài liệu mà mỗi tổ chức, cá nhân có thể gặp phải

  CAM KẾT

  Chúng tôi CAM KẾT đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ

  CHUYÊN NGHIỆP

  Đội ngũ nhân sự CHUYÊN NGHIỆP tận tâm và chất lượng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế sẵn sàng phục vụ 24/7

  SÁNG TẠO

  Chúng tôi không ngừng SÁNG TẠO và đổi mới để mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

  KINH NGHIỆM

  Chúng tôi có KINH NGHIỆM với hàng nghìn khách hàng. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên 20 năm về giám định.

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính Ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế với mô hình đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành, đào tạo gắn liền với doanh nghiệp giúp học viên phát triển toàn diện.

  HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

  Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) được up trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.

  Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ. Đây sẽ là công cụ hữu hiệu phục vụ cho Học viên  trong quá trình học tập và trong công việc thường ngày. 

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  Báo cáo chương trình đào tạo gồm:

  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

  Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:

  • Bảng điểm danh học viên của lớp học
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  VietnamBankers xác định rõ mục tiêu trở thành Viện đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

  vietnambankers