Vinh danh học viên thành công

Vietnambankers cập nhật các bạn cựu học viên hiện đang là banker tại các ngân hàng TMCP. Hành trình về đích của các bạn là cả một quá trình. Và sự nỗ lực, tận tâm, cố gắng trụ lại và phát triển trong nghề là điều mà Vietnambankers và học viên luôn tiến tới.

#TPBank

#Banker #Bank #Vietnambankers