Tham quan thực tế ngân hàng HD bank Hà Nội

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng của các trường đại học và cao đẳng, Vietnam Bankers triển khai chương trình Bank Visit. Đây là chương trình thường niên miễn phí nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được trải nghiệm bước đầu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chương trình nhằm mục đích thay đổi tư duy học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng.
Sau chương trình, các bạn sinh viên sẽ nhận thức được bước đầu về hoạt động Ngân hàng, mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh tại Ngân hàng:
• Được trải nghiệm thực tế với khách hàng và ngân hàng
• Hiểu các mô hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
• Nắm bắt được các vị trí chức danh công việc tại Ngân hàng
• Nhận thức được sự khác nhau giữa môi trường làm việc Ngân hàng và môi trường đại học.
• Hiểu được hoạt động thực tế của Ngân hàng để thay đổi tư duy và định hướng cách học trên trường để hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.
Đối tượng tham gia
Chương trình dành cho các tất cả các bạn sinh viên có định hướng làm việc trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng, cần tìm hiểu rõ hoạt động và các vị trí chức danh của Ngân hàng:
• Các bạn sinh viên các trường Đại học, Cao đằng trên toàn quốc thuộc khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng.
Với khung chương trình linh hoạt và chi tiết, các học phần chính bao gồm:
Nội dung 1: Giới thiệu tổng quan và định hướng.
• Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng.
• Mô hình hoạt động của các Chi nhánh Ngân hàng.
• Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.
Nội dung 2: Cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh.
• Phòng Dịch vụ khách hàng và các vị trí chức danh.
• Phòng Khách hàng cá nhân và các vị trí chức danh.
• Phòng Khách hàng doanh nghiệp và các vị trí chức danh.
• Phòng Khách hàng Ưu tiên và các vị trí chức danh.
Nội dung 3: Định hướng lộ trình học tập và chia sẻ, giải đáp thắc mắc.
• Chia sẻ những khó khăn của sinh viên mới ra trường.
• Tư vấn định hướng vị trí chức danh nghề nghiệp phù hợp.
• Xây dựng lộ trình học tập đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Ngân hàng.
• Giải đáp thắc mắc.
Nội dung 4: Elearning Kiến thức chuyên ngành ngân hàng căn bản
VietnamBankers hỗ trợ Sinh viên về tài khoản Elearning để học và củng cố lại kiến thức chuyên ngành ngân hàng:
 Tạo User học viên trên hệ thống VietnamBankers LMS: Vietnambankers.net
 Sinh viên hoàn thành 15 nội dung kiến thức chuyên ngành ngân hàng trên hệ thống VietnamBankers LMS.
Quyền lợi sinh viên
• Được tham quan thực tế Ngân hàng, được ban Giám đốc giới thiệu tổng quan về Ngân hàng.
• Được các cấp quản lý của Vietnam Bankers và lãnh đạo Ngân hàng giới thiệu về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các chức danh công việc trong Ngân hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan.
• Tư vấn về lộ trình học tập phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các Ngân hàng.
• Được VietnamBankers hỗ trợ tài khoản Elearning để củng cố lại kiến thức căn bản chuyên ngành ngân hàng trên hệ thống VietnamBankers LMS: Vietnambankers.net.
 
LIÊN HỆ
VIỆN ĐÀO TẠO VIETNAM BANKERS
Điện thoại: 02466622885 – 0888522885