More

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
  NGÀNH NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ
  THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
  XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ
  XEM THÊM
  LENDING MASTER
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ
  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO TALENTLEADERS
  LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG
  XEM THÊM
  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP XEM THÊM

  TẬP HUẤN CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH NGÀNH NGÂN HÀNG

  TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 99/2022/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

  Nghị định quy định về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản; quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đối với các vấn đề không quy định trong pháp luật về chứng khoán thì thực hiện theo quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển tại Nghị định này. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2023.

  TẬP HUẤN LUẬT SỐ 14/2022/QH15 LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 2022

  Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

  TẬP HUẤN THÔNG TƯ 17/2022/TT-NHNN QUẢN LÝ RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG

  Thông tư 17/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư phải thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng được quy định tại Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.

  TẬP HUẤN THÔNG TƯ 16/2021/TT-NHNN QUY ĐỊNH MUA BÁN TPDN

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, quy định về điều kiện trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch; Điều kiện tổ chức tín dụng được phép mua, bán trái phiếu doanh nghiệp và những trường hợp không được mua bán.

  TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 65/2022/NĐ-CP VỀ CHÀO BÁN, GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

  Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 9 năm 2022.

  TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 43/2021/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TCTT

  Chính phủ ban hành Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

  TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH 21/2021/NĐ-CP VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

  Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm tài sản bảo đảm; xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (sau đây gọi là biện pháp bảo đảm) và xử lý tài sản bảo đảm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021.

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Chương trình giúp học viên nắm rõ các Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; Nắm rõ Quy định về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Quy định về xử lý tiền giả/ tiền nghi giả. Học viên thực hành nhận biết được tiền Polymer VND thật, giả; Nhận biết được tiền Dollar Mỹ (USD) thật, giả; Nhận biết được tiền EURO thật, giả; Nhận biết được tiền Nhân dân tệ thật, giả.

  Học viên hiểu được khái niệm và quy trình rửa tiền của tội phạm, nắm được các quy định và chế tài liên quan đến phòng chống rửa tiền. Học viên hiểu được nguyên tắc phát hiện và báo cáo các giao dịch và tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, những khái niệm và các phương thức phòng chống tài trợ khủng bố. Chương trình cũng nhằm mục tiêu cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong Ngân hàng

  Chương trình giúp học viên hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký, một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết. Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả. Học viên nắm bắt được các mẫu in, phôi in và thực hành nhận biết  các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tuỳ thân. Thực hành nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận đăng ký xe.

  Học viên nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân và đặc điểm phương pháp in của các loại giấy tờ tùy thân. Học viên được chuyên gia hướng dẫn thực hành nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ nhân thân giả mạo. Thực hành nhận biết các thủ đoạn giả mạo các loại giấy tờ tùy thân và hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay.

  Học viên nắm bắt được các phương pháp in giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký xe ô tô. Chuyên gia hướng dẫn nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thật – giả. Thực hành kiểm tra nhận biết được Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm thật – giả và Xác thực được Giấy chứng nhận đăng ký xe thật – giả.

  Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về xác thực ảnh chân dung. Học viên nắm được kiến thức cơ bản về xác thực video và thực hành xác thực người qua video. Chương trình giúp học viên hiểu được các phương pháp và trình tự xác thực người qua video, nắm được kiến thức cơ bản và phương pháp xác thực âm thanh nhận dạng người.

   vấn xác thực tài liệu là dịch vụ xác thực tính thật giả của giấy tờ, tài liệu bao gồm xác thực tính thật giả của phôi in, hình dấu, chữ ký, chữ viết và các dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa, điền thêm nội dung trên bề mặt tài liệu. Ngoài ra, VietnamBankers cũng tư vấn cho Khách hàng về giá trị pháp lý của tài liệu như việc sử dụng chữ ký dấu, quy cách của giấy tờ tài liệu theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước, v.v…

  Các loại giấy tờ, tài liệu có thể thực hiện tư vấn xác thực rất đa dạng, từ giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu; bằng cấp, chứng chỉ đào tạo đến các loại giấy tờ có giá khác như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ xe, hợp đồng, giấy nhận nợ, hồ sơ vay vốn, v.v…

  ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

  Pháp luật đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, nhiều đòi hỏi phức tạp, nhiều quy định chặt chẽ để bảo đảm sự an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho hoạt động của khách hàng, của chính Ngân hàng, đồng thời cũng là cho cả nền kinh tế. Chính vì vậy kiến thức pháp luật liên quan tới hoạt động trong Ngân hàng là chương trình đào tạo cần thiết dành cho nhân viên Ngân hàng. 

  PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HĐTD, HĐTC VÀ CƠ CHẾ, KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Giúp học viên nâng cao kiến thức pháp lý liên quan đến Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và cơ chế, kỹ năng giải quyết tranh chấp tại Tòa án cho các cán bộ Ngân hàng. Nhận diện các vi phạm pháp luật về hình sự trong lĩnh vực tín dụng, các quy định pháp luật, các bài học kinh nghiệm được rút ra để phòng ngừa rủi ro pháp lý.

  KỸ NĂNG XÁC LẬP, CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM VÀ CÔNG TÁC XỬ LÝ TSBĐ

  Chương trình nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm cho các Tổ chức tín dụng, tập trung vào nội dung của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm – đặc biệt là các điều khoản để ngăn ngừa rủi ro về tài sản thế chấp, rủi ro tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm cho Tổ chức tín dụng.

  NHẬN DIỆN CÁC DẠNG THỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG

  Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của TCTD, khách hàng… cũng như tác động tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự. Chương trình nhằm chỉ ra một số nguyên nhân của tình hình tội phạm tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng và Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO

  Học viên biết được những kiến thức nền tảng về quản trị rủi ro. Học viên hiểu được mô hình và các công cụ quản trị rủi ro và chủ động thực thi quản trị rủi ro hoạt động thông qua các công cụ nhận diện, giám sát và đo lường rủi ro. Chương trình bao gồm: Tổng quan chung về rủi ro hoạt động; Quản trị rủi ro hoạt động tại khối bán lẻ và khối bán buôn; Vai trò và trách nhiệm của Đơn vị kinh doanh trong quản trị rủi ro hoạt động.

  QUẢN TRỊ RỦI RO CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

  Những hình thức gian lận phổ biến như đánh cắp thông tin bảo mật để chiếm quyền sử dụng thẻ tài khoản ngân hàng điện tử, lừa đảo khách hàng tự thực hiện giao dịch gian lận, kẻ gian lừa khách hàng tự thực hiện giao dịch chuyển tiền, trộm cắp danh tính và sử dụng trái phép thông tin cá nhân của khách hàng để đăng ký mở tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và chiếm quyền sử dụng, đăng ký vay trực tuyến hoặc sử dụng vào các mục đích gian lận. 

  PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO EXPECTED LOSS (EL)

  Học viên hiểu ý nghĩa việc ứng dụng EXPECTED LOSS (EL) trong hoạt động tín dụng tại đơn vị kinh doanh của các TCTD. Hiểu khái niệm EL, các cấu phần EL, nguyên tắc tính và các yếu tố ảnh hưởng. Nắm được cách vận dụng EL trong hoạt động cấp tín dụng và quản trị nợ tại đơn vị kinh doanh của TCTD. Chương trình gồm các nội dung: Rủi ro và quản trị rủi ro NHTM; EL là gì?; Cấu phần EL được tính như thế nào?; Áp dụng EL trong hoạt động cấp và quản lý tín dụng tại Đơn vị kinh doanh.

  RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC KYC

  Học viên biết và hiểu được những khái niệm cơ bản về nhận biết thông tin khách hàng hiện tại của ngân hàng, biết được tầm quan trọng của công tác nhận biết thông tin khách hàng trong công việc hàng ngày và biết về các rủi ro hoạt động tiềm tàng khi không thực thiện nhận biết thông tin khách hàng. Chương trình bao gồm các nội dung: Tổng quan về nhận biết thông tin khách hàng; Nhận diện rủi ro từ nhận biết thông tin khách hàng; Bài tập tình huống và thực hành.

  Basel III là chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín được áp dụng rộng rãi trên quốc tế và đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới, thông qua việc nâng cao chất lượng về vốn và năng lực thanh khoản theo yêu cầu của chuẩn mực, giúp ngân hàng trang bị khả năng chống đỡ tốt hơn trước những căng thẳng thanh khoản đồng thời tạo nền tảng cho một hệ thống ngân hàng bền vững có sức chống chịu biến cố, khả năng phục hồi sau biến cố và góp phần ngăn ngừa những tổn thất hệ thống có thể xảy ra.

  Theo đó, đối với cấu phần vốn, chuẩn mực Basel III đòi hỏi các ngân hàng phải đáp ứng đồng thời cả tỷ lệ an toàn vốn và các cấu phần vốn lõi cùng các cấu phần vốn đệm dự phòng nhằm đảm bảo dự phòng vốn an toàn hoạt động. Ngoài ra, Basel III còn đưa ra bộ các chỉ số quản lý rủi ro thanh khoản bao gồm: Tỷ lệ dự trữ thanh khoản – LCR; tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và tỷ lệ đòn bẩy (LR) để tăng sức chịu đựng thanh khoản của ngân hàng trước những kịch bản căng thẳng.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  Học viên biết các thông tin cần chuẩn bị trước khi tiếp xúc với khách hàng, hiểu và áp dụng cách thức thu thập thông tin đầy đủ trong quá trình phỏng vấn khách hàng. Học viên biết và vận dụng kỹ năng quan sát khi tham quan thực địa khách hàng. Biết cách kiểm chứng các thông tin thu thâp được từ các nguồn khác nhau và đánh giá sơ bộ được cơ hội khai thác khách hàng sau quá trình tiếp xúc khách hàng.

  Học viên đánh giá rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp trên cơ sở hiểu các khoản mục trọng yếu của trong báo cáo tài chính. Học viên đánh giá được tính phù hợp của số liệu Báo cáo tài chính (các khoản mục trọng yếu) với hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Học viên đưa ra các ngưỡng kiểm soát hợp lý trong cấu trúc tín dụng tài trợ khách hàng doanh nghiệp.

  Học viên đánh giá được tính khả thi trong việc lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp. Học viên dự báo được quy mô và các loại nhu cầu tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch khả thi. Học viên đánh giá nguồn trả nợ, rủi ro,… của khách hàng doanh nghiệp đối với TCTD. Thiết kế cấu trúc tín dụng và các giải pháp tài trợ phi tín dụng phù hợp.

  THẨM ĐỊNH VÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Học viên đánh giá về tính hiệu quả và tính khả thi của Dự án đầu tư, biết được mức độ đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp, TCTD… Học viên xác định số tiền vay, thời gian vay và tiến độ giải ngân, thu nợ hợp lý đối với dự án đầu tư  nhằm đưa ra quyết định cho vay. Học viên nhận diện những rủi ro tiềm ẩn và chủ động có những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro một cách có hiệu quả.

  NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  Thu thập, xử lý và phân tích thông tin khi thực hiện thẩm định: Đánh giá tư cách khách hàng; tình hình hoạt động kinh doanh; tình hình tài chính. Thẩm định nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu vốn trung dài hạn để đầu tư máy móc thiết bị/đầu tư dự án một cách thống nhất cho các khách hàng doanh nghiệp. Đưa ra đề xuất tín dụng phù hợp.

  Chương trình đào tạo Lending Masters – Khách hàng doanh nghiệp giúp các tổ chức tài chính đạt được mức hiệu quả mới bằng việc tích hợp sự pháp triển kỹ năng chuyên sâu, các hệ thống học tập toàn diện và môi trường học tập giàu cảm ứng để tạo ra một sự thay đổi hành vi tích cực, lâu bền với nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp.

  Chương trình Lending Masters – Khách hàng doanh nghiệp được thiết kế với 04 nội dung chính: Nền tảng cho vay doanh nghiệp, Kế toán tài chính khách hàng doanh nghiệp, Thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp và Quản lý khoản vay có vấn đề.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Học viên nắm được quy trình cấp tín dụng của khoản vay bán lẻ, hiểu được vai trò và trách nhiệm của từng bộ phận trong quy trình cấp tín dụng tập trung. Học viên hiểu cấu trúc của hồ sơ bán lẻ & các loại thông tin cần thu thập trong quá trình thẩm định cho vay. Học viên thực hành các case study để phân tích, đánh giá các loại thông tin thu thập phục vụ cho việc đưa ra quyết định tín dụng.

  DẤU HIỆU GIAN LẬN VÀ KỸ NĂNG NHẬN BIẾT GIAN LẬN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY BÁN LẺ

  Hiểu khái quát về gian lận và các hậu quả khi có gian lận xảy ra. Ghi nhớ những thông tin cần lưu ý trên chứng từ KH cung cấp theo từng loại hồ sơ (nhân thân, phương án & nguồn thu). Nhận biết và phân tích các dấu hiệu gian lận thường gặp đối với khoản vay bán lẻ theo từng loại hồ sơ (nhân thân, phương án & nguồn thu). Diễn giải quy trình xử lý và báo cáo khi nhận diện dấu hiệu gian lận giả mạo trên hồ sơ khoản vay bán lẻ.

  QUY TRÌNH TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN NÂNG CAO

  Học viên nắm được nguyên tắc nhận diện nhu cầu tài chính của khách hàng. Nắm được quy trình tư vấn tài chính và những việc cần làm ở từng bước. Học viên biết cách sử dụng công cụ hỗ trợ trong quá trình tư vấn tài chính cho khách hàng. Nội dung chương trình bao gồm: Nhận biết nhu cầu tài chính của khách hàng; Khái niệm cơ bản về kế hoạch tài chính; Quy trình tư vấn tài chính; Thực hành.

  Chương trình đào tạo Lending Masters – Khách hàng cá nhân giúp các tổ chức tài chính đạt được mức hiệu quả mới bằng việc tích hợp sự pháp triển kỹ năng chuyên sâu, các hệ thống học tập toàn diện và môi trường học tập giàu cảm ứng để tạo ra một sự thay đổi hành vi tích cực, lâu bền với nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân.

  Chương trình Lending Masters – Khách hàng cá nhân được thiết kế với 06 nội dung chính: Giới thiệu về tín dụng cá nhân; Phân tích sơ bộ khách hàng cá nhân; Thẩm định nguồn trả nợ; Thẩm định tài sản đảm bảo; Ra quyết định cấp tín dụng; Lập hồ sơ và Quản lý khoản vay.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

  Chương trình giúp học viên hiểu rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban kiểm quỹ đối với công tác quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và các tài sản quý. Nắm rõ nguyên tắc ủy quyền trong Ban kiểm quỹ. Thực hiện đúng quy định về bảo quản, kiểm kê tiền mặt, giấy tờ có giá và các tài sản khác. Thực hiện đúng quy trình xử lý tiền thừa/ thiếu tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

  Chương trình giúp học viên nắm rõ các Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; Nắm rõ Quy định về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Quy định về xử lý tiền giả/ tiền nghi giả. Học viên thực hành nhận biết được tiền Polymer VND thật, giả; Nhận biết được tiền Dollar Mỹ (USD) thật, giả; Nhận biết được tiền EURO thật, giả; Nhận biết được tiền Nhân dân tệ thật, giả.

  Học viên nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân và đặc điểm phương pháp in của các loại giấy tờ tùy thân. Học viên được chuyên gia hướng dẫn thực hành nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ nhân thân giả mạo. Thực hành nhận biết các thủ đoạn giả mạo các loại giấy tờ tùy thân và hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay.

  Nắm được chân dung khách hàng có tiềm năng mời sản phẩm huy động. Xác định được nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp. Nắm được cách tính lãi và tư vấn lãi suất. Hiểu & vận dụng được cách khơi gợi nhu cầu gửi tiết kiệm cho khách hàng chưa/ ít gửi tiết kiệm. Hiểu & vận dụng được cách bán chéo bán thêm các sản phẩm huy động tiết kiệm cho khách hàng.

  Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên hay còn gọi là Khách hàng VIP đang trở thành mục tiêu ưu tiên, xu hướng phát triển của tất cả các tổ chức tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ những ngân hàng nào mang đến những lợi ích vượt trội cùng nền tảng dịch vụ chất lượng khác biệt mới có thể thu hút, giữ chân và phát triển phân khúc khách hàng “tinh hoa” này một cách bền vững. Dịch vụ Priority không chỉ mang lại những giá trị gia tăng trong giao dịch tài chính mà quan trọng hơn là mang đến cho khách hàng các trải nghiệm quý giá, xứng tầm và giàu cảm xúc. Vì vậy, nhân sự mảng dịch vụ Priority đòi hỏi phải là đội ngũ chuyên gia tài chính với kỹ năng tư vấn cao cấp nhằm mang lại cho khách hàng là sự trân trọng, tri ân, đồng thời cũng là niềm tự hào, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong hành trình gắn kết và phục vụ khách hàng.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

  Mục tiêu chương trình nhằm đào tạo, phát triển đội ngũ quản lý Kế cận cho vị trí Giám đốc Đơn vị kinh doanh của TCTD. Chương trình được thiết kế với phương pháp tiếp cận trực tiếp & qua diễn đàn với 4 Chủ đề: Am hiểu vị trí; Phát triển kinh doanh; Chất lượng dịch vụ, rủi ro hoạt động và tự chiêm nghiệm kỹ năng. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các Chủ đề.

  Mục tiêu chương trình nhằm đào tạo, phát triển đội ngũ quản lý Kế cận cho vị trí Giám đốc Đơn vị kinh doanh của TCTD. Chương trình được thiết kế với phương pháp tiếp cận trực tiếp & qua diễn đàn với 4 Chủ đề: Am hiểu vị trí; Phát triển kinh doanh; Chất lượng dịch vụ, rủi ro hoạt động và tự chiêm nghiệm kỹ năng. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các Chủ đề.

  Chương trình được thiết kế với phương pháp tiếp cận trực tiếp & qua diễn đàn với 4 nội dung: Quản lý thực thi của Giám đốc đơn vị kinh doanh đối với mảng kế toán – vận hành; Phương pháp xếp hạng Tuân thủ & Quản trị rủi ro hoạt động; Am hiểu nghĩa vụ tuân thủ của Giám đốc Đơn vị kinh doanh mảng kế toán – vận hành; Chất lượng vận hành. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các nội dung.

  Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của Giám đốc trong việc lập và triển khai kế hoạch nguồn lực tại Đơn vị kinh doanh. Hiểu các công cụ và ứng dụng các công cụ vào công tác quản trị nhân sự nhằm tạo điều kiện phát triển sự nghiệp cho CBNV. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Giám đốc đối với văn hóa tổ chức tại vị kinh doanh. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các nội dung.

  Chương trình được thiết kế với phương pháp tiếp cận trực tiếp & qua diễn đàn với 4 công cụ quản lý Đơn vị kinh doanh và các workshop hướng dẫn thực hành với hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chương trình bao gồm các nội dung: Giao chỉ tiêu kinh doanh; Morning Huddle; Họp kinh doanh tuần – tháng và Phân tích danh mục khách hàng. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các nội dung.

  Hiểu các chỉ tiêu tài chính, một số báo cáo tài chính dùng để quản trị kinh doanh tại đơn vị và các quy trình lập ngân sách, đánh giá KRA. Hiểu ý nghĩa, nguồn gốc thu nhập chi phí và một số yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập chi phí của đơn vị; từ đó có thể quản lý tài chính của đơn vị một cách hiệu quả. Nắm vững các chốt kiểm soát cần được triển khai để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ số liệu tài chính của đơn vị

  Mục tiêu chương trình nhằm đào tạo, phát triển đội ngũ quản lý Kế cận cho vị trí Giám đốc Đơn vị kinh doanh của Tổ chức tín dụng. Chương trình được thiết kế với phương pháp tiếp cận trực tiếp & qua diễn đàn với 4 Chủ đề: Am hiểu vị trí; Phát triển kinh doanh; Chất lượng dịch vụ, rủi ro hoạt động và tự chiêm nghiệm kỹ năng. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các Chủ đề.

  Chương trình được thiết kế với phương pháp tiếp cận trực tiếp & qua diễn đàn với 13 Chủ đề và các workshop hướng dẫn thực hành trong Dự án thực địa liên hệ tới hoạt động kinh doanh hàng ngày: Tổng quan Giám đốc chi nhánh; Tư duy lãnh đạo; Quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng huấn luyện; Tổng quan mảng Priority; Tổng quan mảng bán lẻ; Tổng quan mảng bán buôn; Quản trị nhân sự; Quản trị văn hóa tổ chức; Quản trị trải nghiệm khách hàng; Quản trị kinh doanh; Quản trị tài chính; Quản trị vận hành;

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

  TƯ DUY LÃNH ĐẠO TRONG THỜI ĐẠI MỚI

  Chương trình giúp học viên xây dựng hiểu biết về điều gì làm nên một người lãnh đao giỏi. Học viên hiểu được những thay đổi hành vi mong muốn cho vị trí công việc của học viên ở TCTD. Học viên xác định vùng an toàn và học tập của bản thân. Xác định lộ trình phát triển của học viên trong suốt chương trình. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các nội dung.

  KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

  Nhận diện được các kẻ cắp thời gian trong thời gian biểu của bạn. Biết nên dành thời gian cho những hoạt động nào. Tối ưu hóa thời gian biểu hàng ngày của bạn. Thảo luận các bí quyết & mẹo hữu ích để quản lý thời gian tốt hơn. Áp dụng các công cụ quản lý thời gian hiệu quả từ chương trình vào thực tế công việc. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các nội dung.

  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ TRÌNH BÀY BẰNG BIỂU ĐỒ

  Nắm được cách thiết kế và thực hiện một bài thuyết trình hiệu quả. Học cách xây dựng bài thuyết trình rõ ràng, súc tích, và lôi cuốn. Nghiên cứu các loại biểu đồ khác nhau và cách truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả nhất. Hiểu cách tạo biểu đồ thuyết phục bằng trực quan trong PowerPoint. Thực hành một số loại biểu đồ. Thực hành sử dụng ngôn ngữ Có thể hiệu quả để thuyết trình.

  “Huấn luyện là khai phá tiềm năng của con người để họ đạt được kết quả tốt nhất. Huấn luyện là giúp họ học hỏi hơn là dạy họ”. Chương trình giúp học viên hiểu đúng về huấn luyện. Tại sao cần huấn luyện nhân viên? Chương trình cung cấp cho học viên những MÔ HÌNH – PHƯƠNG PHÁP – KỸ NĂNG để DẪN DẮT nhân viên hoàn thành những công việc, nhiệm vụ cụ thể.

  Quản lý nghĩa là làm tốt mọi việc; Lãnh đạo nghĩa là xác định đúng việc cần phải làm

  Mục đích chương trình TalentLeader hướng đến CBQL cấp trung nhằm đảm bảo phát triển năng lực lãnh đạo trong lãnh đạo cấp trung với liên hệ rõ ràng đến mục tiêu kinh doanh.

  Chương trình được thiết kế với phương pháp tiếp cận trực tiếp & qua diễn đàn với 4 Chủ đề và các workshop hướng dẫn thực hành trong Dự án thực địa liên hệ tới hoạt động kinh doanh hàng ngày. Học viên học tập thực tế thông qua các tương tác coaching giữa các Chủ đề.

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

  Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả

  Làm hàng giả đã phổ biến đến mức trong suốt lịch sử nó được gọi là “nghề lâu đời thứ hai trên thế giới”....

  Một số quy đinh mới về bảo đảm thực hiện nghĩa...

   Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự 2015 về bảo đảm thực...

  Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì ? 4 trường...

  Đăng ký biện pháp bảo đảm là gì ? Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng...

  LỊCH KHAI GIẢNG VÀ TUYỂN SINH

  Chào mừng 30/4 và 01/05, ưu đãi đặc biệt lần đầu...

  Chào mừng 30/4 và 01/05, ưu đãi đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại VietmBankers: Chương Trình ChampionBankers - Khám Phá và Chinh...

  Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Fresher, Back office

  Bạn đam mê làm ngân hàng? Bạn đã phỏng vấn nhiều nơi nhưng bị từ chối vì chưa đủ kiến thức nghiệp vụ? Hãy lựa chọn...

  Khóa đào tạo nghiệp vụ Giao dịch viên

  KHOÁ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH VIÊN ĐẦU TƯ VÀNG - VỮNG VÀNG NGHỀ NGHIỆP ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN SỰ CHO ĐẦU 2023,...
  vietnambankers