More

  KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

  Ngân hàng là trung tâm thanh toán và trung tâm tín dụng, được ví như “mạch máu” của nền kinh tế. Nhưng Ngân hàng kinh doanh chủ yếu bằng tiền của người khác, trong đó có số đông công chúng. Vì vậy, pháp luật đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, nhiều đòi hỏi phức tạp, nhiều quy định chặt chẽ để bảo đảm sự an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho hoạt động của khách hàng, của chính Ngân hàng, đồng thời cũng là cho cả nền kinh tế. Chính vì vậy kiến thức pháp luật liên quan tới hoạt động trong Ngân hàng là chương trình đào tạo cần thiết dành cho nhân viên Ngân hàng. 

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  Nhóm Dịch vụ khách hàng

  • Giao dịch viên;
  • Kiểm soát Viên;
  • Trưởng phòng DVKH;
  • Kiểm soát sau;
  • Kho quỹ, Hậu kiểm…

  Nhóm tín dụng & Kiểm soát rủi ro

  • CV Tín dụng: KHCN, KHDN
  • CV tư vấn
  • CV Thẩm định
  • CV bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Hiểu được kiến thức cơ bản Pháp luật trong Ngân hàng

  Nắm được pháp luật dịch vụ Ngân hàng

  Nắm dược pháp luật về tiền tệ và thanh toán

  Nắm được pháp luật tín dụng, xử lý nợ và rủi ro

  KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  Thời lượng – giờ
  (Duration – hours)
  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Nội dung
  (Content)
  Kết quả kỳ vọng
  (Desired Outcomes)
    I PHÁP LUẬT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG 1. Pháp luật tổng quan ngân hàng 1.1. Pháp luật ngân hàng
  1.2. An toàn hoạt động ngân hàng
  1.3. Bảo mật thông tin ngân hàng
  1.4. Bảo mật thông tin khách hàng
     
        2. Pháp luật về Ngân hàng Nhà nước 2.1. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
  2.2. Ngân hàng Nhà nước
  2.3. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước
  2.4. Cấp phép và thanh tra hoạt động ngân hàng
  2.5. Công cụ chính sách tiền tệ
     
        3. Pháp luật về tổ chức tín dụng 3.1. Tổ chức tín dụng
  3.2. Tổ chức tín dụng cổ phần
  3.2. Người quản lý tổ chức tín dụng
  3.4. Hoạt động của tổ chức tín dụng
  3.5. Quy định nội bộ tổ chức tín dụng
  3.6. Ngân hàng chính sách
  3.7. Tổ chức tín dụng hợp tác xã
  3.8. Ngân hàng hợp tác xã
  3.9. Quỹ tín dụng nhân dân
  3.10. Công ty tài chính
  3.11. Tổ chức tài chính vi mô
  3.12. Tổ chức tín dụng nước ngoài
  3.13. Công ty con của tổ chức tín dụng
     
        4. Pháp luật về ngân hàng thương mại 4.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
  4.2. Đặc điểm của ngân hàng thương mại
  4.3. Mạng lưới hoạt động ngân hàng
  4.4. Vốn của ngân hàng thương mại
  4.5. Sở hữu ngân hàng thương mại
  4.6. Hoạt động của ngân hàng thương mại
  4.7. Pháp chế và tuân thủ trong ngân hàng
     
    II PHÁP LUẬT DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 5. Pháp luật về khách hàng giao dịch 5.1. Khách hàng ngân hàng
  5.2. Khách hàng cá nhân
  5.3. Khách hàng chưa thành niên
  5.4. Khách hàng pháp nhân
  5.5. Giấy tờ tùy thân giao dịch
  5.6. Cung cấp thông tin khách hàng
  5.7. Bảo vệ người tiêu dùng
     
        6. Pháp luật về giao dịch ngân hàng 6.1. Thủ tục giao dịch ngân hàng
  6.2. Chữ ký mẫu và ủy quyền
  6.3. Giao nhận tiền mặt
  6.4. Giao dịch tại nhà
  6.5. Phí dịch vụ ngân hàng
     
        7. Pháp luật về tiền gửi ngân hàng 7.1. Tiền gửi ngân hàng
  7.2. Lịch sử tiết kiệm
  7.3. Tiền gửi tiết kiệm
  7.4. Lãi suất tiền gửi
  7.5. Rút tiền trước hạn
  7.6. Rút tiền thừa kế
  7.7. An toàn tiền gửi
  7.8. Phòng ngừa rủi ro tiền gửi
  7.9. Bảo hiểm tiền gửi
  7.10. Tiền gửi ngoài hệ thống ngân hàng
     
        8. Pháp luật về vàng, bạc, đá quý 8.1. Vàng, bạc, kim loại và đá quý
  8.2. Kinh doanh vàng, bạc, đá quý
  8.3. Kinh doanh vàng trên tài khoản
  8.4. Tổng hợp quy định về vàng
     
        9. Pháp luật về dịch vụ khác 9.1. Giấy tờ có giá
  9.2. Dịch vụ gửi giữ tài sản
  9.3. Môi giới tiền tệ
     
    III PHÁP LUẬT VỀ TIỀN TỆ VÀ THANH TOÁN 10. Pháp luật về tiền tệ ngân hàng 10.1.Đồng tiền Việt Nam
  10.2.Tiền mẫu và tiền lưu niệm
  10.3.Bảo vệ đồng tiền
  10.4.Đổi tiền phát hành mới
  10.5. Đổi và tiêu huỷ tiền hỏng
  10.6.Đổi tiền lẻ, tiền mới
  10.7. Xử lý tiền giả
  10.8.Lạm phát
  10.9.Tiền ảo
     
        11. Pháp luật về tài khoản ngân hàng 11.1.Tài khoản ngân hàng
  11.2.Chủ tài khoản
  11.3.Tài khoản thanh toán
  11.4.Tài khoản đầu tư
  11.5. Phong toả tài khoản
  11.6. Đóng tài khoản
     
        12. Pháp luật về thanh toán ngân hàng 12.1. Phương tiện thanh toán
  12.2. Công cụ chuyển nhượng
  12.3. Thanh toán bằng tiền mặt
  12.4. Dịch vụ thanh toán
  12.5. Ngân phiếu thanh toán
  12.6. Trung gian thanh toán
  12.7. Thanh toán quốc tế
  12.8. Thanh toán tại khu vực biên giới
  12.9. Mở và phát hành thẻ ngân hàng
  12.10. Sử dụng thẻ ngân hàng
     
        13. Pháp luật về ngoại hối 13.1. Ngoại hối
  13.2. Ngoại tệ
  13.3. Hoạt động ngoại hối
  13.4. Mua bán ngoại tệ
  13.5. Chuyển và chi trả kiều hối
  13.6. Mang ngoại hối qua biên giới
  13.7. Tài chính phái sinh
  13.8. Xử phạt ngoại hối và vàng
     
    IV PHÁP LUẬT TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 14. Pháp luật về tín dụng 14.1. Hợp đồng tín dụng
  14.2. Xét duyệt tín dụng
  14.3. Dư nợ và số dư tín dụng
  14.4. Giới hạn tín dụng
  14.5. Hạn chế cấp tín dụng
  14.6. Cấm cấp tín dụng
  14.7. Cấm huy động vốn
     
        15. Pháp luật về cho vay 15.1. Lược sử pháp luật cho vay
  15.2. Điều kiện cho vay
  15.3. Mục đích vay vốn
  15.4. Phương thức cho vay
  15.5. Cho vay ngoại tệ
  15.6. Cho vay tiêu dùng
  15.7. Cho vay chính sách
  15.8. Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
  15.9. Hợp đồng cho vay
  15.10. Quản lý khoản vay
     
        16. Pháp luật về lãi suất cho vay 16.1. Lược sử lãi suất
  16.2. Lãi suất cho vay
  16.3. Lãi suất cơ bản
  16.4. Lãi suất trong hạn
  16.5. Trần lãi suất cho vay
  16.6. Lược sử lãi suất quá hạn
  16.7. Lãi suất quá hạn
  16.8. Phí tín dụng
     
        17. Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng 17.1. Bảo lãnh ngân hàng
  17.2. Bảo lãnh vay vốn
  17.3. Bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai
     
        18. Pháp luật về tín dụng khác 18.1. Chiết khấu giấy tờ có giá
  18.2. Bao thanh toán
  18.3. Cho thuê tài chính
  18.4. Cho vay phi ngân hàng
  18.5. Cho vay của Quỹ đầu tư
  18.6. Vay vốn nước ngoài
  18.7. Cho vay cầm đồ
  18.8. Họ hụi biêu phường
  18.9. Cho vay tín dụng đen
     
    V PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ VÀ RỦI RO 19. Pháp luật về xử lý nợ 19.1. Nợ xấu ngân hàng
  19.2. Xử lý nợ xấu
  19.3. Cơ cấu lại nợ
  19.4. Giải quyết tranh chấp tín dụng
     
        20. Pháp luật về xử lý vi phạm 20.1. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân hàng
  20.2. Tội phạm ngân hàng
  20.3. Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
  20.4. Trách nhiệm bồi thường
     
        21. Pháp luật về xử lý ngân hàng yếu kém 21.1. Cơ cấu lại tổ chức tín dụng
  21.2. Giải thể, phá sản tổ chức tín dụng
  21.3. Mua ngân hàng 0 đồng
     
               

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  SAU ĐÀO TẠO

  • Sổ tay ứng dụng vào công việc
  • Chuyên gia hỗ trợ kèm cặp 24/07 trong vòng 2 tháng

  VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?

  Vietnambankers được thành lập bởi những lãnh đạo, chuyên gia cao cấp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và đào tạo. VietnamBankers có trên 10 năm kinh nghiệm thực tiễn, năng lực dẫn giảng và luôn có mặt trong bảng xếp hạng hàng đầu về chất lượng đào tạo trong nước và quốc tế.

  THẤU HIỂU

  Chúng tôi HIỂU RÕ những nguy cơ và thủ đoạn giả mạo tài liệu mà mỗi tổ chức, cá nhân có thể gặp phải

  CAM KẾT

  Chúng tôi CAM KẾT đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ

  CHUYÊN NGHIỆP

  Đội ngũ nhân sự CHUYÊN NGHIỆP tận tâm và chất lượng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế sẵn sàng phục vụ 24/7

  SÁNG TẠO

  Chúng tôi không ngừng SÁNG TẠO và đổi mới để mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

  KINH NGHIỆM

  Chúng tôi có KINH NGHIỆM với hàng nghìn khách hàng. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên 20 năm về giám định.

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính Ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế với mô hình đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành, đào tạo gắn liền với doanh nghiệp giúp học viên phát triển toàn diện.

  HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

  Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) được up trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.

  Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

   

  HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ. Đây sẽ là công cụ hữu hiệu phục vụ cho Học viên  trong quá trình học tập và trong công việc thường ngày. 

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  Báo cáo chương trình đào tạo gồm:

  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

  Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:

  • Bảng điểm danh học viên của lớp học
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  VietnamBankers xác định rõ mục tiêu trở thành Viện đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

   

  HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

  vietnambankers