More

  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  VÌ SAO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO?

  Vietnambankers được thành lập bởi những lãnh đạo, chuyên gia cao cấp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và đào tạo. VietnamBankers có trên 10 năm kinh nghiệm thực tiễn, năng lực dẫn giảng và luôn có mặt trong bảng xếp hạng hàng đầu về chất lượng đào tạo trong nước và quốc tế.

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  Khóa chuyên sâu dành cho Chuyên viên Thẩm định

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Tìm hiểu về báo cáo kết quả kinh doanh

  Hiểu bảng cân đối kế toán

  Đánh giá điều kiện và kết quả tài chính

  KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  Thời lượng – giờ
  (Duration – hours)
  Stt
  (Number)
  Học phần
  (Module)
  Nội dung
  (Content)
    I TÌM HIỂU VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Rủi ro kế toán trong báo cáo kết quả kinh doanh 1.1. Rủi ro kế toán là gì?
  1.2. Các quyết định của ban quản lý về ghi nhận doanh thu
  1.3. Quyết định của ban quản lý về khớp chi phí
  1.3.1. Ghi nhận tức thì là phương pháp đơn giản nhất
  1.3.2. Phân bổ hợp lý
  1.3.3. Tại thời điểm ghi nhận doanh thu
  1.3. Những bóp méo và báo cáo sai.
  1.4. Định giá giá vốn hàng bán và hàng tồn kho
  1.4.1. Tầm quan trọng của việc tính toán chính xác hàng tồn kho đang nắm giữ và hàng tồn kho đã bán
  1.4.2. Bốn phương pháp định giá hàng tồn kho và kế toán giá vốn hàng bán
  Bài tập thực hành
  2. Phân tích cơ cấu của báo cáo kết quả kinh doanh  2.1. Báo cáo cơ cấu theo tỷ lệ phần trăm là gì?
  2.2. Tại sao phải sử dụng chúng?
  2.3. Phân tích cơ cấu
  2.4. Những thành phần của báo cáo kết quả kinh doanh theo cơ cấu
  2.5. Kỳ vọng về khả năng sinh lời
  2.6. Những hạn chế của phân tích so sánh
  2.7. Báo cáo tài chính bị thỏa hiệp
  2.8. Báo cáo tài chính bị bóp méo
  Bài tập thực hành
  3. Lợi nhuận bền vững 3.1. Phân tích các thành phần của doanh thu
  3.2. Sản lượng bán và đơn giá
  3.3. Những phân khúc kinh doanh
  3.4. Đánh giá quản lý doanh thu và quản lý chi phí của bên vay
  3.5. Đòn bẩy hoạt động
  3.6. Doanh thu hòa vốn
  Bài tập thực hành
    II HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. Rủi ro kế toán 1.1. Các khoản phải thu
  1.2. Hàng tồn kho
  1.3. Những tài sản dài hạn
  Bài tập thực hành
  2. Chất lượng tài sản 2.1. Tài sản lưu động
  2.2. Tài sản dài hạn
  2.3. Tài sản cố định
  2.4. Các khoản đầu tư dài hạn
  2.5. Tài sản vô hình và chi phí hoãn lại
  2.6. Tái định dạng và bảng cân đối kế toán theo cơ cấu (theo tỷ lệ phần trăm)
  2.7. Phân tích so sánh về phân bố tài sản
  2.8. Phân tích so sánh vòng quay tài sản
  2.9. Đo lường khả năng thanh khoản
  Bài tập thực hành
  3. Cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu 3.1. Điều tra các khoản nợ
  3.1.1. Nợ ngắn hạn
  3.1.2. Nợ dài hạn
  3.1.3. Nợ tiềm ẩn và các cam kết
  3.1.4. Thuế phải trả
  3.2. Nghiên cứu phần Nợ của Công cụ hỗ trợ
  3.3. Cơ cấu vốn theo tỷ lệ phần trăm
  3.4. Đòn bẩy
  Bài tập thực hành
  3.5. Xây dựng kỳ vọng Giá trị các kỳ vọng
  3.5.1. Việc so sánh hồ sơ tài chí, tương tự là nền tảng
  3.5.2. Khi những kỳ vọng và thực tế không phù hợp với nhau
  3.5.3. Những kỳ vọng về cơ cấu vốn
  Bài tập thực hành
    III ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VÀ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 1. Xây dựng kỳ vọng 1.1. Giá trị kỳ vọng
  1.2. Những kỳ vọng về khả năng sinh lời, phân bổ tài sản và vòng quay
  1.3. Những kỳ vọng về cơ cấu vốn
  2. Cơ cấu vốn tối ưu 2.1. Khả năng sinh lời và dòng tiền
  2.2. Chất lượng Tài sản
  2.3. Cơ cấu vốn để tài trợ đầu tư vốn lưu động
  Bài tập thực hành
  3. Đòn bẩy và khả năng sinh lời 3.1. Tỷ lệ sinh lời trên tài sản
  3.2. Doanh thu trên tài sản và lợi nhuận trên tài sản
  3.3. Khả năng sinh lời và lợi nhận trên tài sản
  3.4. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu
  3.5. ROA đòn bẩy và khả năng sinh lời
  3.6. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao
  3.7. Các hệ số khả năng trả nợ bằng EDITDA
  3.8. EDITDA, đòn bẩy và khả năng sinh lời
  Bài tập thực hành

  TÌNH HUỐNG
  CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  SAU ĐÀO TẠO

  • Sổ tay ứng dụng vào công việc
  • Chuyên gia hỗ trợ kèm cặp 24/07 trong vòng 2 tháng

  VÌ SAO CHỌN VIETNAMBANKERS?

  Vietnambankers được thành lập bởi những lãnh đạo, chuyên gia cao cấp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và đào tạo. VietnamBankers có trên 10 năm kinh nghiệm thực tiễn, năng lực dẫn giảng và luôn có mặt trong bảng xếp hạng hàng đầu về chất lượng đào tạo trong nước và quốc tế.

  THẤU HIỂU

  Chúng tôi HIỂU RÕ những nguy cơ và thủ đoạn giả mạo tài liệu mà mỗi tổ chức, cá nhân có thể gặp phải

  CAM KẾT

  Chúng tôi CAM KẾT đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ

  CHUYÊN NGHIỆP

  Đội ngũ nhân sự CHUYÊN NGHIỆP tận tâm và chất lượng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế sẵn sàng phục vụ 24/7

  SÁNG TẠO

  Chúng tôi không ngừng SÁNG TẠO và đổi mới để mang lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng

  KINH NGHIỆM

  Chúng tôi có KINH NGHIỆM với hàng nghìn khách hàng. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên 20 năm về giám định.

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính Ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế với mô hình đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành, đào tạo gắn liền với doanh nghiệp giúp học viên phát triển toàn diện.

  HỆ THỐNG ELEARNING + BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

  Nội dung bài giảng điện tử (Elearning) được up trên hệ thống VietnamBankers LMS cho phép học viên kết nối học mọi lúc mọi nơi, tính ứng dụng cao và kết nối với giảng viên 24/07.

  Giờ đây học viên có thể học trực tuyến các chương trình đào tạo của hệ thống VietnamBankers LMS mà không cần tới máy tính, vì chỉ với một chiếc smartphone học viên vẫn có thể học được các khoá học một cách thuận tiện nhất với mọi chức năng tương tự trên web.

  HỌC LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC VIÊN

  Hệ thống sổ tay nghiệp vụ chuyên sâu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề như Ngân hàng, Tài chính, Kế toán… Nội dung chi tiết, cập nhập và mang tính ứng dụng cao được trình bày một cách khoa học, dễ đọc, dễ nhớ. Đây sẽ là công cụ hữu hiệu phục vụ cho Học viên  trong quá trình học tập và trong công việc thường ngày. 

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  Báo cáo chương trình đào tạo gồm:

  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.

  Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:

  • Bảng điểm danh học viên của lớp học
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

  VietnamBankers xác định rõ mục tiêu trở thành Viện đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

  Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.

  HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

  vietnambankers