Trước khi trở thành CFO cần phân biệt vai trò với kế toán trưởng

Trước khi trở thành CFO cần phân biệt vai trò với kế toán trưởng

CFO nắm trong tay cả hệ thống Tài chính và Kế toán của doanh nghiệp

Nhiều người nhầm lẫn vai trò, sự khác nhau của Giám đốc Tài chính và kế toán trưởng. Có một vài điểm liên quan giữa hai vị trí về nghề nghiệp nhưng bản chất thì khác nhau.

Kế toán trưởng là người đảm trách việc hoạch định, phân bổ ngân sách cho sản xuất, kinh doanh, nắm trong tay hệ thống sổ sách chứng từ, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, Giám đốc Tài chính đảm nhiệm vị thế quan trọng về hoạch định chiến lược tài chính ngắn, trung, dài hạn cho CEO. CFO là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Tài chính và phòng kế toán; quản trị rủi ro và dự báo các “kịch bản” tài chính có thể xảy ra trong doanh nghiệp trong tương lai; ra quyết định tài chính về dòng tiền, đầu tư, phân phối lợi nhuận… để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp.

Do vậy vai trò của Giám đốc Tài chính bao quát và rộng hơn so với kế toán trưởng. Hiện nay, đa phần các CFO đều kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Tuy nhiên, những đòi hỏi về kiến thức và kỹ năng của CFO rất khác với Kế toán trưởng, chính điều lầm tưởng này đã khiến cho các CFO ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các CFO ở các doanh nghiệp còn kiêm nhiệm bị kiềm chân trong việc hoạch định tài chính.