Chia sẻ học viên – Châu Mỹ Thoa

CHIA SẺ CỦA BẠN CHÂU MỸ THOA HỌC VIÊN VIETNAMBANKERS

😊2 tháng đồng nghĩa với 48 ngày.🍀🍀
😘😘Tuy thời gian ngắn nhưng em cũng học hỏi được rất nhiều.
😘Cảm ơn anh chị VPB_BT😍😍

👍VPB ĐẲNG CẤP ĐẾN TỪ THÁI ĐỘ.