Thực hành môn học khóa D12TCDN trường Đại học Điện lực

[Mở đầu lớp thực hành môn học khóa D12TCDN trường ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC]👩‍🎓
Xây dựng hình ảnh cá nhân, thương hiệu cá nhân mang lại cho chúng ta những lợi ích gì?🕵
Cập nhật tình hình ngay lớp học tại Đại học Điện Lực ngay lúc này🕵🕵
VietnamBankers cùng với Ban Giám hiệu trường Đại học Điện Lực đã mang đến cho các bạn sinh viên năm cuối lớp học về kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân. Một trong những kỹ năng thiết yếu và quan trọng trong quá trình học tập và làm việc để hỗ trợ các bạn sinh viên trong quá trình thực tập của mình trong thời gian sắp tới.

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và áo khoác ngoài

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng