Danh sách các bạn học viên đăng ký thi Tốt nghiệp Tháng 3/2019

THÔNG BÁO

Danh sách các bạn học viên đăng ký thi Tốt nghiệp Tháng 3/2019

Link làm bài thi: http://vietnambankers.info/…/thi-tot-nghiep-khoa-dao-tao-n…/
Hình thức thi: Trắc nghiệm 200 câu
Thời gian làm bài: 120 phút

Đối với các bạn lần đầu đăng nhập hệ thống web học tập của VietnamBankers, mật khẩu đăng nhập đã được gửi về gmail đăng ký