More

  VDP - DEVELOPER PYTHON

  MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  Cung cấp cho học viên kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python

  Cung cấp cho học viên kiến thức lập trình hướng đối tượng với Python

  Giúp học viên tiếp cận ngôn ngữ từ cơ bản tới nâng cao

  Chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật lập trình Python hiệu quả.

  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

  • Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hiện nằm trong top 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Nhu cầu tuyển dụng các lập trình viên sử dụng Python ngày càng cao với mức lương cũng thuộc hàng top các ngôn ngữ lập trình ngày nay.
  • ERP - Enterprise Resource Planning hay gọi là hệ thống hoạch định tài nguyên/nguồn lực doanh nghiệp. ERP là một giải pháp phần mềm ra đời với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình quản lý và vận hành các nghiệp vụ như: quản lý nhân sự, kế toán, xuất nhập khẩu hàng hóa…

  THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học Các bài labguide chi tiết sau các bài lý thuyết giúp học viên dễ dàng tổng hợp kiến thức trên lớp. Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên Thời gian học linh động, phù hợp cho giảng viên và học viên.
  • Đối tượng tham gia Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước. Nhân viên tại các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về nền tảng Python.

  NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON ( 48H ĐÀO TẠO )

  BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ PYTHON

  • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python, lịch sử và sự phát triển hiện tại
  • Thiết lập môi trường và công cụ lập trình
  • Cấu trúc một chương trình viết với Python
  • Các từ khóa, biến và các kiểu dữ liệu.
  • Labguide: Cài đặt tool lập trình tạo project, biên dịch và chạy chương trình.

  BÀI 2. CÁC CẤU TRÚC CƠ BẢN TRONG PYTHON

  • Các phép toán số học, phép quan hệ, phép gán. - Vào, ra dữ liệu trong chương trình.
  • Cấu trúc rẽ nhánh
  • Cấu trúc lặp: xác định và không xác định.
  • Labguide: Luyện tập các thuật toán sử dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp

  BÀI 3. CẤU TRÚC LẶP, MẢNG VÀ STRINGS

  • Cấu trúc lặp (tiếp tục)
  • Mảng 1 chiều và mảng 2 chiều
  • Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi.
  • Numbers, List và Tuples
  • Labguide: Các bài tập lưu trữ với mảng và xử lý chuỗi, List

  BÀI 4. LÀM VIỆC VỚI NUMBERS, LISTS, TUPLES VÀ DICTIONARY

  • Giới thiệu về Python Lists: creating, updating, delete, accessing value.
  • Numbers, Tuples, Dictionary.
  • Labguide: Các bài tập làm việc với Numbers, Lists, Tuples và Dictinary.

  BÀI 5. FUNTIONS VÀ MODULES

  • Giới thiệu Funtions: Defining a Funtion, Calling a Funtion, Pass by reference vs value.
  • Giới thiệu Modules: Import, Namespaces và Scoping.
  • Labguide: Hướng dẫn làm việc với Functions và Modules.

  BÀI 6. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

  • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng: Data Abstraction, Encapsulation, Modularity, Polymorphism, Arialance.
  • Tìm hiểu về Class và Object.
  • Variables và Methods.
  • Hàm khởi tạo: Constructor.
  • Package và hướng dẫn cấu trúc lập trình trong project.
  • Labguide: Thực hành tạo các Class (Học viên, Giảng viên, Môn học…) và khai báo Object gọi phương thức ra xử lý.

  BÀI 7. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (tiếp)

  • Tính kế thừa, đa kế thừa trong Python.
  • Phạm vi truy nhập: public, private.
  • Tính đa hình (Polymorphism).
  • Trừu tượng (Abstraction) và giao diện (Interface).
  • Labguide: Cấu trúc lại chương trình sử dụng đặc tính kế thừa, đa hình, trừu tượng.

  BÀI 8. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (tiếp)

  • Tính kế thừa, đa kế thừa trong Python.
  • Phạm vi truy nhập: public, private.
  • Tính đa hình (Polymorphism).
  • Trừu tượng (Abstraction) và giao diện (Interface).
  • Labguide: Cấu trúc lại chương trình sử dụng đặc tính kế thừa, đa hình, trừu tượng.

  BÀI 9. XỬ LÝ NGOẠI LỆ & FILES I/O

  • Tổng quan về ngoại lệ.
  • Check Exception và Uncheck Exception.
  • Throwing Exception. Kỹ thuật debug, kiểm soát ngoại lệ.
  • The file object attributes. File & Directory Related Methods.
  • Các kỹ thuật đọc ghi file hiệu quả với chương trình.
  • Labguide: Luyện tập xử lý ngoại lệ và sử dụng kỹ thuật debug để kiểm soát ngoại lệ.
  • Các kỹ thuật đọc, ghi file, các kỹ thuật sử dụng bộ đệm.

  BÀI 10. ĐA LUỒNG (MULTITHREAD)

  • Luồng (Thread).
  • Tạo và quản lý Thread.
  • Sự đồng bộ hóa trong lập trình đa luồng.
  • Labguide: Luyện tập các bài toán xử lý đa luồng và đồng bộ trong nghiệp vụ ngân hàng (chuyển tiền, truy vấn tài khoản, rút tiền…).

  BÀI 11. PYTHON NETWORKING

  • What is Socket?
  • TCP, UDP Protocol.
  • Mô hình Client – Server.
  • Socket Client and Server.
  • Labgiude: Luyện tập về socket TCP, UDP.

  BÀI 12. DATABASE

  • Giới thiệu về database.
  • Hệ quản trị database.
  • Cơ bản về SQL (Structured Query Language).
  • Table, Record, Column.
  • Select, Insert, Update, Delete.
  • Join, Group, Having, Order by.
  • Index, Partition.
  • Trigger.
  • Labguide: Luyện tập cài đặt, tạo bảng và làm việc truy vấn SQL với cơ sở dữ liệu.

  BÀI 13. DATABASE (tiếp)

  • Giới thiệu về database.
  • Hệ quản trị database.
  • Cơ bản về SQL (Structured Query Language).
  • Table, Record, Column.
  • Select, Insert, Update, Delete.
  • Join, Group, Having, Order by.
  • Index, Partition.
  • Trigger.
  • Labguide: Luyện tập cài đặt, tạo bảng và làm việc truy vấn SQL với cơ sở dữ liệu.

  BÀI 14 DATABASE ACCESS

  • Python DB Connector: connecting to MySQL,
  • PostgreSQL, Oracle…
  • Database connection.
  • Cursor.
  • Select, Insert, Update, Delete Operation.
  • Transactions.
  • Labguide: Tạo bảng, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL/PostgreSQL, thêm, sửa, xóa dữ liệu trên bảng.

  BÀI 15. ÔN TẬP VÀ GIỚI THIỆU CÁC THƯ VIỆN HỮU ÍCH VỚI PYTHON

  • Twisted
  • NumPy
  • Matplotlib
  • Pygame
  • wxPython
  • Ôn tập kiến thức
  • Kết thúc học phần, MBD Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tập của học viên.

  HỌC PHÍ

  Chi phí chương trình : 6.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

  • Khảo sát nhu cầu;
  • User hệ thống elearning;
  • Thực hành tại doanh nghiệp
  • Test đầu ra + Cấp chứng chỉ;

  HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Nhận tư vấn ngay

  Gọi: 0917080810 – 0948080810

  Thứ 2 – thứ 6: 08:00 – 18:00
  Thứ 7: 08:00 – 12:00

  Hỗ trợ trực tiếp

  Tòa HPC Lanmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

  Kết nối

  Facebook
  Youtube
  Tiktok

   
  porno pornos xxx hd Porno xxxnx XXX Italiano porno filme video porno porno hindi jija sali sex videos xnxx xvideos arab real desi xxx wap porn videos