Hình ảnh buổi Bankvisit cùng sinh viên Công đoàn

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭_𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝗻𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴
Do Vietnambankers tổ chức phối hợp cùng Chi nhánh Ngân hàng VIB Nguyễn Tuân với sự tham gia của các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng trường Đại học Công đoàn vào ngày 22/10/2022 vừa qua.Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh trong buổi Bankvisit Tham quan thực tế Ngân hàng 
 
 
 
 
 
 
Người ta nói: Trăm nghe không
một thấy. Và hôm đấy, đã khuấy động tinh thần cho các
bạn sinh viên khi tận mắt nhìn thấy cơ quan, phòng ban,
chức danh tại ngân hàng. Được lắng nghe chia sẻ của các
lãnh đạo về vị trí, công việc. Được hiểu hơn những vấn đề
thực tế mà trên giảng đường chưa tiếp thu được 
Xem thêm video tại:
https://www.youtube.com/watch?v=tqeWNAawhDg&t=609s
https://www.youtube.com/watch?v=eGkrAafMBn4