Giảng viên – NGUYỄN THỊ MAI

Giảng viên: NGUYỄN THỊ MAI

Tốt nghiệp: Học viện tài chính – chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Chức danh: Chuyên viên PTSP Ngân hàng Maritime bank Nguyễn Chí Thanh

Quá trình công tác:

 • 8/2008 2/2011 Ngân hàng Nông Nghiệp Hạ Long, Quảng Ninh Kế toán giao dịch
 • 3/2011 4/2016 Ngân hàng Techcombank Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội Chuyên viên KHCN
 • T4/2016 Nay Ngân hàng Maritime bank Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Chuyên viên PTSP

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng