Giảng viên – Nguyễn Thị Phan Tâm

Giảng viên: Nguyễn Thị Phan Tâm

Tốt nghiệp: Đại học Kinh tế quốc dân – chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Chức danh: Giám đốc TT KHCN Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Hà Nội

Quá trình công tác:

 • 2005 2007 Vinaconex Mart JSC Tràng Tiền Kế toán
 • 2007 2011 Ngân hàng TMCP Á Châu 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội Teller, CSR Cá nhân, CSR Doanh Nghiệp, Loan CSR, KSV
 • 2011 2018 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Hà Nội Giám đốc TT KHCN

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng