Lễ tốt nghiệp Đại học Điện lực có gì?

Cùng chung vui với Trường Đại học Điện lực và các bạn sinh viên Khoa Kinh tế Quản lý, Khóa D11 niên khóa 2016 – 2020, VietnamBankers xin chúc các bạn sinh viên ra trường với một tâm thế tự tin và vững vàng trên con đường sự nghiệp sắp tới
Chúc cho nhà trường ngày càng đào tạo được nhiều các em sinh viên xuất sắc!!!

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 3 người

 

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 4 người

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 3 người

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 16 người