Lớp học 252 Hoàng Quốc Việt.

❤️LUYỆN MÃI THÀNH TÀI, MIỆT MÀI TẤT GIỎI❤️
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, kết thúc những buổi học trên trường, vội vã trên mọi nẻo đường để rồi chúng ta ở đây- Cùng nhau chuẩn bị hành trang để chinh phục giấc mơ “Ngân hàng”
Ngay lúc này tại 252 Hoàng Quốc Việt.

Có thể là hình ảnh về 2 người