Vinh danh học viên – Triệu Thị Thủy Tiên

🌻🌻 Thành công là một cuộc hành trình, không phải là định mệnh

🎁🎁 VietnamBankers vịnh dự nhận tin vui báo đỗ đầu ngày từ học viên Triệu Thị Thủy Tiên. Sau cuộc hành trình đồng hành và nỗ lực rèn luyện trau dổi bản thân cùng VietnamBankers, Thủy Tiên đã xuất sắc trúng tuyển vị trí giao dịch viên tại ngôi nhà VIB.

🎉🎉 Chúc mừng Tiên đã đạt được mục tiêu đề ra. Chúc em công tác tốt và sớm gặt gái được nhiều thành công trong thời gian tới. VietnamBankers sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên mọi chặng đường 
————————————————————————————————–
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM