Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng đã thỏa thuận với ngân hàng trước đó.

Rủi ro tín dụng có thể được nhận biết qua các dấu hiệu dưới đây.

Đối với khách hàng cá nhân vay vốn có dấu hiệu rủi ro

  • Cung cấp thông tin sai so với hồ sơ cung cấp để che giấu một điều gì đó
  • Cố ý làm giả hồ sơ vì mục đích vay vốn: hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ…
  • Không nhiệt tình cung cấp tài liệu, hỗ trợ thẩm định thực tế
  • Khách hàng có những dấu hiệu bất thường một cách bất ngờ: khách hàng không quan tâm lãi, chỉ cần vay được tối đa có thể…
  • Có quá nhiều tài sản mà không lý giải được nguồn gốc

Đối với khách hàng doanh nghiệp vay vốn có dấu hiệu rủi ro

  • Báo cáo tài chính không trung thực
  • Hồ sơ tài chính méo mó, cắt dán, không trung thực
  • Phương thức kinh doanh phức tạp, không rõ ràng về tài chính
  • Tư cách lãnh đạo doanh nghiệp yếu
  • Doanh nghiệp chưa đi vay bao giờ hoặc đi vay nhiều nơi, mỗi nơi một ít

Trên đây là các dấu hiệu đáng ngờ về độ tin cậy và tính rủi ro khi vay vốn. Nhưng khi khách hàng có những dấu hiệu gây nghi ngờ không đồng nghĩa với việc không cho vay. Bạn hoàn toàn có thể cho vay được nếu làm rõ được nguyên nhân tại sao khách hàng lại có những dấu hiệu mà bạn đang cho là rủi ro đó.

Để tránh những rủi ro tín dụng không mong muốn, ngân hàng cần cẩn trọng khâu đánh giá khách hàng vay vốn.