Giảng viên – Nguyễn Văn Hùng

Giảng viên: NGUYỄN VĂN HÙNG

Tốt nghiệp: Thạc sỹ Đại học Kinh doanh và Công nghệ

Chức danh: Quản lý PKV – Phòng KTKSNB – TSC Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Quá trình công tác:

  • 01/2015 – 10/2015: Chuyên viên KHDN Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 
  • 10/2015 – 08/2017: Chuyên viên QTTD/Chuyên viên QLKH Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội 
  • 08/2017 – Nay: Cán bộ Quản lý PKV – Phòng KTKSNB – TSC Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

Kinh nghiệm giảng dạy: 

  • Kỹ năng Mở rộng và tìm kiếm nguồn KH tiềm năng
  • Kỹ năng Làm việc nhóm, kỹ năng phỏng vấn
  • Pháp lý khách hàng doanh nghiệp, tài sản đảm bảo, Quy trình cho vay và Bảo lãnh, Thẩm định khoản vay, xử lý hồ sơ, Quản lý tài sản đảm bảo là hàng tồn kho luân chuyển 
  • Sản phẩm tín dụng 
  • Sản phẩm hạn mức doanh nghiệp