Tổ chức thành công buổi đào tạo kĩ năng phỏng vấn ngân hàng

Vietnambankers tổ chức thành công buổi đào tạo dành cho học viên AB132.

Nội dung: 

  1. Cách viết CV 
  2. Kĩ năng trước, trong và sau khi phỏng vấn 
  3. Thực hành phỏng vấn ngân hàng