VietnamBankers tham dự “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động ngân hàng bán lẻ”

VietnamBankers tham dự hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động ngân hàng bán lẻ”
Ngày 24/5/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty Trusting Social tổ chức Hội thảo với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động ngân hàng bán lẻ”. Hội thảo nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo khách mời tới từ các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty Fintech là hội viên của Hiệp hội Ngân hàng.