Đồng hành cùng Học viện Ngân hàng

VIETNAMBANKERS THAM GIA ĐỒNG HÀNH CÙNG KHOA CHẤT LƯỢNG CAO – HỌC VIỆN NGÂN HÀNG!
Với mong muốn tại ra sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên Chương trình Chất lượng cai được tìm hiểu và tăng cường vốn hiểu biết về các lĩnh vực khác nhau của đởi sống xã hội cũng như củng cố lại những kiến thức trên giảng đường đại học, Liên chi đoàn Chất lượng cao Học viện Ngân hàng lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” 2018. VietnamBankers hân hạnh tham gia là nhà tài trợ Đồng hành cho chương trình!

Chương trình Chất lượng cao Học viện Ngân hàng là chương trình đào tạo có đảm bảo chuẩn đầu ra cao hơn chương trình chính quy thông thưởng, với mục tiêu đào tạo sinh viên thành những cử nhân giỏi chuyên môn, năng lực sáng tạo tốt,ngoại ngữ thành thạo và có khả năngKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang cười