Tuyển dụng ngày hội việc làm tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ

🌻🌻 NGÀY HỘI VIỆC LÀM – ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 🌻🌻

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang cười và văn bản cho biết 'CONO XUAN THANH THANG LONO VIEN DAO TAO KE TOAN KIÉM TOAN ACAS っ ietnamBankers'

✏️✏️ Vào ngày 30/11/2019, Viện đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình ngày hội việc làm tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang cười

Với mục tiêu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên, VietnamBankers đang từng bước hoàn thiện và đẩy mạnh hơn nữa các chương trình tuyển dung và đào tạo. Qua đó, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên các trường Đại học, cung ứng những nhân sự chất lượng cho hệ thống trên 30 Ngân hàng TMCP trên toàn quốc trong thời gian tới.

#VietnamBankers
#Daotaonghiepvunganhang
——————————————————————————————
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Có thể là hình ảnh về 1 người