Buổi training đầu tiên cho chương trình Talent Bankers tại TP Hồ Chí Minh

LOA LOA LOA…!!! Buổi training đầu tiên cho chương trình Talentbankers với Maritimebank và Vietnambankers tại Tp. Hồ Chí Minh đã bắt đầu.

Còn bạn nào chưa đăng kí Chương trình Phỏng vấn với Đại diện MaritimeBank vào 17-18/01/2018 chi nhánh HCM thì nhanh tay lên nào!! Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 1 người