TalenBankers tại Hồ Chí Minh

Hôm nay ngày 18/1/2018 là ngày thứ 2 khi cơn bão Talentbankers hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, cơn bão mang theo hơn 200 ứng viên đến phỏng vấn với Maritimebank, không khí căng thẳng đến khó thở, phải đối mặt với những nhà tuyển dụng khó tính đến từ Maritimebank. Hy vọng với sự training cẩn thận từ Vietnambanker các ứng viên sẽ vượt qua kỳ phỏng vấn một cách tốt nhất.

Có thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về 4 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người