Chương trình đào tạo SCB – thực hành soi chiếu giấy tờ, hình dấu

🌼🌼CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SCB TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH
THỰC HÀNH SOI CHIẾU GIẤY TỜ, HÌNH DẤU
Sức nóng từ Bắc vào Nam của ngôi nhà SCB

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và đang ngồi

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi