Chương trình đào tạo-tuyển dụng chính thức vị trí hỗ trợ tín dụng

Bạn mong muốn một môi trường làm việc chuyên nghiệp với chế độ đãi ngộ hấp dẫn mà lại sợ áp lực chỉ tiêu kinh doanh, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này:
VIETNAMBANKRES tổ chức tuyển dụng và đào tạo vị trí Hỗ trợ tín dụng theo yêu cầu của các Ngân hàng (PVcombank, VPbank; HDBank, Đông Á Bank…)
� VỊ TRÍ: Hỗ trợ tín dụng
� CHỈ TIÊU: 60 Nhân sự
� MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
� Thực hiện kiểm tra hồ sơ thực hiện giao dịch, đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt và các quy định về cấp tín dụng hiện hành của Ngân hàng.
� Soạn thảo các hợp đồng tín dụng / hợp đồng đảm bảo tiền vay /khế ước nhận nợ / hợp đồng bảo lãnh, chứng từ bảo lãnh sau khi hồ sơ được phê duyệt.
� Thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.
� Thực hiện việc đăng nhập và theo dõi khoản vay trên hệ thống theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
� Thực hiện việc giải ngân / thu nợ / cơ cấu nợ theo yêu cầu của ĐVKD và của cấp có thẩm quyền.
� Thực hiện việc xuất / nhập tài sản đảm bảo của khách hàng theo đúng quy định Ngân hàng.
� Đảm bảo việc xử lý nghiệp vụ đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian cam kết với ĐVKD.
� LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH:
� Được các Lãnh đạo Ngân hàng Training nghiệp vụ
� Được làm việc thực tế tại vị trí Hỗ trợ tín dụng trong ngân hàng
� Sở hữu chứng chỉ VietnamBankers để được vào thẳng vòng phỏng vấn tại các ngân hàng đối tác.
� Được cam kết việc làm tại các ngân hàng đối tác sau khi kết thúc khoá học.
� Cam kết 100% về chất lượng, dịch vụ, VietnamBankers sát cánh cùng học viên trong chặng đường “chinh phục” vị trí CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG.