Giảng viên – Nguyễn Thị Quyên

Giảng viên: Nguyễn Thị Quyên

Tốt nghiệp:

 • Bằng Thạc sỹ: Bằng Thạc sỹ khóa Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị- trường Đại học Toulon Var (Cộng hòa Pháp)
 • Bằng Đại học: 2 bằng đại học, bằng của trường đại học thương mại Hà Nội và bằng 2 của viện đại học mở Hà Nội. Khoa: Quản trị kinh doanh và Tài chính Ngân hàng

Chức danh: P.Giám đốc trung tâm đào tạo Ngân hàng VIETA Bank Khối QTNNL

Quá trình công tác:

 • Từ năm 1997- đến năm 2004: Công ty GM Deawoo Auto Vị trí: Trưởng nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng, hành chính
 • Từ năm 2004- đến năm 2007: Công ty Mitsustar Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh thị trường Miền Trung và Miền Nam
 • Từ năm 2007- đến năm 2010: làm Công ty BHNT ACE Life ( CHUBB Life, GREAT EASTERN và MANULIFE Vị trí: Phó phòng đào tạo và Giảng viên chính, Trưởng phòng kinh doanh – công ty bảo hiểm MANULIFE
 • Từ năm 2010- đến năm 2013: làm tại Techcombank Hội sở Vị trí: Giảng viên cao cấp- trưởng ban tổ chức Sales Club
 • Từ năm 2013- đến 2014: làm tại Ngân hàng Bắc Á VP Hội sở Vị trí: Trưởng phòng đào tạo và quản lý chất lượng
 • Từ năm 2014- đến 2016: làm tại Ngân hàng Marritime Bank Khối QTNNL Vị trí: P.Giám đốc trung tâm đào tạo
 • Từ 6/ 2016 đến hiện tại: làm tại Ngân hàng VIETA Bank Khối QTNNL Vị trí: P.Giám đốc trung tâm đào tạo

Kinh nghiệm giảng dạy: 

 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Quản lý dự án, Quản lý hoạt động chi nhánh, Quản lý sự thay đổi
 • Quản trị con người Tổ chức công việc và ủy thác, Tư duy chiến lược, Quản lý và bảo mật thông tin
 • Chất lượng dịch vụ 5 sao
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Định hướng đề tài và xây dựng luận văn
 • Đào tạo tất cả các kỹ năng, nghiệp vụ ngân hàng
 • Đào tạo sản phẩm, tín dụng