𝐓𝐎̂̉ 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂 𝐂𝐀́𝐂 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐕𝐔̣ 𝐗𝐀́𝐂 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐓𝐎̣̂𝐈 𝐏𝐇𝐀̣𝐌 𝐋𝐔̛̀𝐀 Đ𝐀̉𝐎 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐋𝐈̃𝐍𝐇 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐀̀𝐈 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐀̂𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐆
Vietnambankers 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗻𝗴 cụ thể các lớp đào tạo như sau:
1. 17/06/2022: Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay
2. 24/06/2022: Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay
3. 01/07/2022: Phương pháp xác thực khách hàng qua giấy tờ tuỳ thân, hình ảnh và vân tay
4. 15/07/2022:Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo
5. 22/07/2022: Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo
6. 29/07/2022: Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo
 Đ𝗢̂́𝗜 𝗧𝗨̛𝗢̛̣𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗔𝗠 𝗚𝗜𝗔:
1. Giao dịch viên
2. Kiểm soát Viên
3. Trưởng phòng DVKH
4. Kiểm soát sau
5. Kho quỹ, Hậu kiểm…
6. Chuyên viên khách hàng cá nhân
7. Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
8. Chuyên viên Thẩm định
9. Chuyên viên bộ phận Vận hành và Kiểm soát rủi ro
 𝗤𝗨𝗬𝗘̂̀𝗡 𝗟𝗢̛̣𝗜:
User tài liệu trên hệ thống Elearning chuyên nghiệp
Học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu bằng user được cấp ngay sau khi đăng kí
Tài liệu đã đào tạo cho hàng nghìn các cán bộ nhân viên Vietcombank, SCB, Ngân hàng Bản Việt, Tư pháp,…
Học phí “siêu rẻ” nhưng tính hữu ích vô cùng cao giúp các bạn phòng tránh rủi ro trong công việc
Có dụng cụ soi chiếu để học viên đáp ứng được thực hành ngay (đăng kí thêm)
𝗤𝗨𝗬 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 Đ𝗔̀𝗢 𝗧𝗔̣𝗢
Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo
E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành
Trao đổi và hỏi đáp
Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản thời lượng 1 ngày
Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia
Một chương trình quá hữu ích, đừng bỏ lỡ cơ hội được nâng cấp nghiệp vụ của bản thân.
𝑺𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒉𝒂̣𝒏, 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒊́ 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗜𝗕 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝗮̣𝗶 𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲  𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟳𝟳.𝟭𝟳𝟬.𝟲𝟭𝟲/ 𝟬𝟴𝟴𝟴.𝟱𝟮𝟮.𝟴𝟴𝟱