Giảng viên – Bùi Thị Thùy Doan

 

Giảng viên: BÙI THỊ THÙY DOAN SĐT: 0986678068
Chức danh: MSB HO Email: doan.buithuy@gmail.com
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1987 Ngành/chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
Trình độ: Đại học  Tình trạng: 
 
Quá trình công tác Tên Đơn vị công tác Địa chỉ Vị trí công việc
Từ Đến
1/5/2015 nay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 54A Nguyễn Chí Thanh Trung tâm PTSP tín dụng bán lẻ
1/4/2011 1/12/2013 Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Hà Thành Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân