Vinh danh học viên – Lê Thanh Loan

Trường Đại học Lao động xã hội 1 lần nữa gọi tên các bạn trúng tuyển vào vị trí Giao dịch viên!💃🏻

🎉Chúc các bạn thành công trên những chặng đường đầu tiên của sự nghiệp️🎉

🎉Đặc biệt xin chúc mừng bạn Lê Thanh Loan đã trúng tuyển và làm việc chính thức tại ngân hàng VPBank🎉