Bankvisit tại Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB

Sáng hôm nay 23 tháng 6, Viện đào tạo Nhân lực Ngân hàng Việt Nam (VIETNAMBANKERS) phối hợp với phòng nhân sự của Ngân hàng TMCP Quốc Dân tổ chức chương trình tham quan thực tế ngân hàng với chủ đề “Hành trang nghề nghiệp” cho các bạn sinh viên có cơ hội được tiếp xúc thực tế với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tham quan ngân hàng NCB: 

Có thể là hình ảnh về 20 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 5 người

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 3 ngườiCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 8 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang cườiKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cườiCó thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 3 ngườiCó thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về 5 ngườiCó thể là hình ảnh về 4 ngườiCó thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 5 ngườiCó thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 4 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người và đang cườiCó thể là hình ảnh về 2 ngườiCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang cườiCó thể là hình ảnh về 1 người